Home PR News เปิดแล้ว JUMC WOW ปี 4 สัมมนาของคนรุ่นใหม่ ค้นหาแรงบันดาลใจ-เติมไฟธุรกิจ

เปิดแล้ว JUMC WOW ปี 4 สัมมนาของคนรุ่นใหม่ ค้นหาแรงบันดาลใจ-เติมไฟธุรกิจ

jumc-wow42

สมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชิญชวนผู้บริหารและนักธุรกิจรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี ที่สนใจหาแรงบันดาลใจและไอเดียต่อยอดในการทำธุรกิจ ร่วมสมัครเรียนโครงการ JUMC WoW 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sharing and Networking Lead to the Future”

หลังประสบความสำเร็จมาแล้ว 3 รุ่น โดย JUMC WoW รุ่นที่ 4 นี้ จะมุ่งให้ผู้เรียนต่อยอดประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจ เน้นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน วิทยากร โค้ช และกรรมการโครงการฯ รวมถึงการดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านบุคลิกภาพ ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันจนเกิดเป็นมิตรภาพที่สามารถต่อยอดไปยังเรื่องต่างๆ ในอนาคต

โครงการ JUMC WoW จะมุ่งเน้น การแบ่งปัน (Sharing) ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ร่วมกับ วิทยากรในโครงการ โค้ช และกรรมการโครงการ รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ (Networking) ที่เกื้อกูลกันจนสามารถต่อยอดไปยังเรื่องต่างๆ ในอนาคต (Future) ของผู้เรียนและสังคมรอบตัวได้

JUMC WoW รุ่นที่ 4 นี้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 23.59น.

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• อายุไม่เกิน 35 ปีในวันที่ปิดรับสมัคร จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
• เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถแบ่งปัน (Sharing) สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ และประสบการณ์ของตนให้กับผู้อื่น
• มีใจรักที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
• ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2560

หัวข้อและรูปแบบการจัดอบรม

-Course Orientation & Ice breaking กิจกรรมแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน เสริมด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างความสัมพันธ์ของผู้ร่วมโครงการด้วยกัน

-การบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ

-การเรียนแบบ Discussion Leader (DL) จำนวน 6 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ

-ดูงานต่างจังหวัด 1 ครั้ง ในภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรม

-ดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง ที่ดูไบ และอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ระยะเวลาอบรม

-เปิดรับสมัคร Online       9 พฤศจิกายน 2559 – 14 มกราคม 2560

-ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก 16 มกราคม 2560

-กิจกรรมคัดเลือก     21-22 มกราคม 2560

-ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ    24 มกราคม 2560

-เริ่มโครงการ      4 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2560

-เวลาเรียน ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี (เวลา 18.30-21.00น.)* เสาร์ (เวลา 13.30-16.30น.)**

* วันอังคารและวันพฤหัสบดี มีพักรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.30 – 18.20 น.

-ศึกษาดูงานในประเทศ (3วัน 2คืน)   วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560

-ศึกษาดูงานต่างประเทศ ดูไบ-อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (4วัน 4 คืน)  วันที่ 8-12 มีนาคม 2560

สถานที่

-สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่ากิจกรรมคัดเลือก

ค่าร่วมกิจกรรมคัดเลือก 600 บาท (ค่าสถานที่และอาหารว่าง)

ค่าอบรม

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 72,000 บาท (ค่าอบรมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม

1 ค่าสถานที่อบรมตลอดโครงการ

2 ค่าวิทยากร ค่าอบรม เอกสารประกอบการอบรม

3.อาหารและ อาหารว่าง ตามที่ระบุตลอดโครงการ

4 ค่าเดินทางดูงานในประเทศ และต่างประเทศตามที่ระบุ

5 งานเลี้ยงปิดโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯสมัครได้ที่ www.jumc.in.th/jumcwow หรือ www.facebook.com/jumcwow/ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนถึงวันที่ 14 มกราคม 2560

 

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม