เจาะลึกกลยุทธ์ ‘โลจิสติกส์’ เพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังประเทศ CLMV (ฟรี)

 

- Advertisement -

สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอปภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน  CLMV”

โดยวิทยากรที่สูงด้วยประสบการณ์ทั้งจากภาคธุรกิจและภาควิชาการ ที่จะมาให้ความรู้เชิงลึก การสร้างโอกาสการตลาดให้กับสินค้าและบริการไทย กลยุทธ์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษา และแนวทางแก้ไข อันจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชาสปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม  ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560  ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20  (ห้องเบญจสิริ 1) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://logisticsseminar.tradelogistics.go.th

ภายใน 8 กันยายน 2560 จำนวนจำกัด ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมสัมมนา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ 02 256 9918 อีเมล: logisticsseminar2017@gmail.com