HomeDigitalDigital Playbook เจาะลึก 5 ดิจิตอลเทรนด์ไทย จาก Group M

Digital Playbook เจาะลึก 5 ดิจิตอลเทรนด์ไทย จาก Group M

แชร์ :

กรุ๊ปเอ็ม (Group M) (ประเทศไทย) เอเย่นซี่ผู้นำด้านการบริหารและวางแผนสื่อสารการตลาด จัดทำสรุปภาพรวมประจำปีของตลาดออนไลน์รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในสื่อดิจิตอลของประเทศไทยภายใต้ชื่อ Thailand Digital Playbook 2017/2018  โดยเนื้อหานำเสนอข้อมูลการตลาดเชิงลึก เทรนด์ และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคให้แก่ลูกค้าของบริษัทในเครือกรุ๊ปเอ็มฯ และผู้ที่สนใจ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณแพน จรุงธนาภิบาล ผู้จัดการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากการเข้าถึงของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน โดยหนังสือ Thailand Digital Playbook จะรวบรวมและแบ่งข้อมูลที่น่าสนใจไว้เป็น 5 หัวข้อดังนี้”

 1.Digital Ad Spending & Growth (ภาพรวมการตลาดสื่อดิจิตอลของประเทศไทย)

งบประมาณโฆษณาดิจิตอลที่เพิ่มตัวสูงขึ้นถึง 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน 3 หมวดหลักได้แก่ หมวดการสื่อสาร หมวดเครื่องดื่มไม่ผสมแออกอฮอล์ และหมวดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ที่มีมูลค่างบโฆษณาดิจิตอลรวมกว่า 9,400 ล้านบาท

ทั้งนี้มีการประมาณการว่าภาพรวมของตลาดสื่อดิจิตอลจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีก 24% ในปีหน้า

2.The Mobile Era is Here (ยุคแห่งสมาร์ทโฟน = ยุคทองของความไว)

การเข้ามาของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มโอกาสการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่หันเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มกว่า 1,040% และยังได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความคาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายจากบริการต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ ทำให้นักการตลาดต้องคำนึงถึงการออกสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนี้

 3. Consumer Behaviour in the Digital Age (เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล)

ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับสื่อที่มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายสำหรับนักการตลาดที่จะวางแผนการสื่อสารให้ตรงกับความชื่นชอบ และความคาดหวังของผู้บริโภคในสื่อประเภทต่างๆ ผ่านองค์ความรู้รวมไปถึงข้อมูลการใช้งานของผู้บริโภคที่ถูกต้อง จะทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.Virtual Currency (รูปแบบการใช้เงินที่เปลี่ยนไปของคนไทย)

บริการทางการเงินในระบบดิจิตอลไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้บริโภคอีกต่อไป ข้อมูลในบทนี้กล่าวถึงกลุ่มผู้บริโภค 4 ประเภทที่มีพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปในการใช้เงินเพื่อเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางระบบดิจิตอลที่มีจำนวนผู้ใช้กว่า 18 ล้านคน

5.The Golden Age of Millennial (ก้าวทันคนยุคดิจิตอลอย่างเข้าใจ)

ในความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค นอกจากความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพแล้วนักการตลาดยังต้องคำนึงถึงการออกแบบภาพรวมของการสร้างประสบการณ์ที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก ความพร้อมของข้อมูลที่จะถูกเสริชเพื่อเปรียบเทียบ และสามารถตอบสนองความต้องการแบบทันท่วงทีอีกด้วย

คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า “หนังสือ Thailand Digital Playbook ถูกจัดทำขึ้นเป็นปีที่ 3 ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการแบ่งปันความรู้ให้แก่บุคลากรในวงการดิจิตอล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวหนังสือได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้า รวมถึงนักการตลาดจากทั้งใน และต่างประเทศ”

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ และ แพน จรุงธนาภิบาล

 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Thailand Digital Playbook 2017/2018 ได้ที่ https://goo.gl/2Dzd5F


แชร์ :

You may also like