เมืองไทยประกันชีวิต จัดสัมมนา “เช็คสัญญาณเศรษฐกิจ พร้อมขายเมืองไทยยูนิตลิงค์” [PR]

นางสาวอุมาพันธุ์  เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับนายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด (ที่ 2 จากขวา) นายธนวัฒน์ เกตวงกต ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (ขวาสุด) และนายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด (ซ้ายสุด) ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “เช็คสัญญาณเศรษฐกิจ พร้อมขายเมืองไทยยูนิตลิงค์” เพื่อติดอาวุธทางการลงทุนพร้อมมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนให้กับตัวแทนของบริษัทฯ  ณ  อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

- Advertisement -