HomePR Newsเมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินช่วยสนับสนุนผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงวัย ที่ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว [PR]

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินช่วยสนับสนุนผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงวัย ที่ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว [PR]

แชร์ :

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินสนับสนุนจากกิจกรรม เมืองไทยสไมล์โซไซตี้ แสงแก้ว โดยสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับบริจาคคะแนนสะสมสไมล์พ้อยท์เพื่อสมทบทุนใน โครงการแสงแก้ว ผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงวัยที่ขาดแคลน ให้แก่ พญ.พัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินการคัดกรองและผ่าตัดให้แก่ผู้สูงวัยที่เป็นโรคต้อกระจก ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้เข้าถึงการรักษาผ่าตัดโรคต้อกระจก

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ทำให้ผู้สูงวัยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและรอยยิ้ม โดยมี น.ส.อนัญญา อัตชู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (ที่ 2 จากขวา) นางสาวนิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (ขวาสุด) นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม (ซ้ายสุด) และนางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการมูลนิธิ เมืองไทยยิ้ม (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในพิธี ณ อาคารเมืองไทยประกันชีวิตเมื่อเร็วๆ นี้


แชร์ :

You may also like