Homebest dating websites 202210 อันดับอาชีพยอดแย่ประจำปี 2017

10 อันดับอาชีพยอดแย่ประจำปี 2017


ทีมนักวิจัย CareerCast นำอาชีพทั่วไป 200 อาชีพในสหรัฐอเมริกามาจัดอันดับ โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ค่าเฉลี่ยรายได้ แนวโน้มการเติบโตของอาชีพในอนาคต ระดับของการแข่งขัน  ปริมาณงานที่ต้องใช้แรงงาน สิ่งคุกคามทางด้านความปลอดภัย และ ปริมาณความเครียด

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

CareerCast ใช้ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐ และ แหล่งอื่นๆ มาใช้ในการตัดสินว่า อาชีพไหนที่ไม่เครียดมากและจ่ายเงินดี และ อาชีพไหนที่เครียดมากๆ แต่จ่ายเงินน้อย แต่ถึงอย่างนั้น รายงานนี้ก็ไม่ได้นำปัจจัยด้าน ความสุขที่ได้รับในการทำงาน และ ผลกระทบต่อสังคม เข้ามานับรวมด้วย

10 อันดับ งานที่แย่ที่สุดประจำปี 2017

10. คนขับรถแทกซี่

รายได้: $23,510 (เหรียญสหรัฐฯ) หรือประมาณ 800,000 บาท   แนวโน้มการเติบโตของงาน: 13 %

9. พนักงานขายในร้านค้าปลีก

รายได้: $22,040 หรือประมาณ 749,000 บาท   แนวโน้มการเติบโตของงาน: 7 %

8. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

รายได้: $46,870 หรือประมาณ 1,590,000 บาท แนวโน้มการเติบโตของงาน: 5 %

7.เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา

รายได้: $48,490 หรือประมาณ 1,650,000 บาท แนวโน้มการเติบโตของงาน: -3 %

6. ดีเจ

รายได้: $30,080 หรือประมาณ 1,022,000 บาท  แนวโน้มการเติบโตของงาน: -11 %

5. คนงานกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ

รายได้: $32,160  หรือประมาณ 1,100,000 บาท แนวโน้มการเติบโตของงาน: -1 %

4. ทหารชั้นประทวน

รายได้: $27,936  หรือประมาณ 950,000 บาท (ระดับนายสิบที่มีประสบการณ์ 3 ปี)

แนวโน้มการเติบโตของงาน: ไม่ทราบ

3. คนตัดไม้

รายได้: $36,210 หรือประมาณ 1,230,000 บาท  แนวโน้มการเติบโตของงาน: -4 %

2.ผู้ประกาศข่าว

รายได้: $37,720 หรือประมาณ 1,280,000 บาท  แนวโน้มการเติบโตของงาน: -13 %

1. นักข่าวหนังสือพิมพ์

รายได้: $36,360 หรือประมาณ 1,240,000 บาท   แนวโน้มการเติบโตของงาน: -9 %

 

สำหรับประเทศไทยคุณคิดว่าอาชีพตไหนยอดแย่บ้างลองแนะนำกันมาครับ

Source: cnbc

Credit Photo : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand


You may also like