“เทยิน โพลีเอสเตอร์” กว่า 50 ปี ในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยสังเคราะห์ [PR]

กว่า 50 ปี ที่บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ที่เรียกว่า โพลีเอสเตอร์ สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและสิ่งทอ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพของการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เทยิน ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ เช่น
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ , ชิ้นส่วนประกอบในรถยนต์ อุตสาหกรรมทางด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งหุ่ม , เครื่องนอน อันประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย  รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขอนามัย เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอนามัย แผ่นกรอง

- Advertisement -

และยังหมายรวมไปถึงประเภทของสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถูกนำไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ อีกหลากหลายประเภทที่เทยินเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมเหล่านั้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้

” เทยิน ” ทำอะไร  ?? ในความหมายที่แท้จริง

บริษัทแม่ “เทยิน” ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้นำในการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ,  การผลิตฟิล์ม, อุตสาหกรรมการพลาสติก และเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษา และบำบัดดูแลสุขภาพรวมถึงให้บริการด้านสารสนเทศ

เทยิน มีบริษัทในเครือกว่า 150 บริษัทและพนักงานประมาณ 16,000 คนใน 20 ประเทศ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

จึงไม่น่าแปลกใจที่ เทยิน ได้กลายเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย  ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ที่เรียกว่า โพลีเอสเตอร์  สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและสิ่งทอ ด้วยว่ามีความเพียบพร้อมทั้งกำลังคนและกำลังการผลิต

” รากฐานสู่ความแข็งแกร่งและมั่นคง “

สิ่งที่ทำให้เทยินก้าวขึ้นมายืนอยู่หัวแถวของอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ที่เรียกว่า โพลีเอสเตอร์ สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและสิ่งทอได้นั้น ด้วยว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับสามสิ่งหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ คือ

ความสำคัญ ในเรื่องคุณภาพของสินค้า
ความสำคัญ ต่อบุคลากร พนักงานภายในองค์กร และ
ความสำคัญ ต่อโลกที่เราอยู่ ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสังคม

” หัวใจหลักคือคุณภาพ ”

คุณภาพคืออะไร  ??
คุณภาพคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการสูงสุด ซึ่งเทยินนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ว่านี้ จึงทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์กลายเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจและการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบเกรดเยี่ยม  อาทิ เม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่เหมาะกับการนำไปใช้ในงานแต่ละประเภทได้ดีที่สุด รวมไปถึงความทันสมัยของเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ที่สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตได้ทันตามเป้าหมายและมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

อีกทั้งยังมีการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ด้วยการเปิดโรงงานขึ้นอีกหลายสถานที่ เพื่อที่จะเพิ่มการผลิตอย่างเต็มที่และเต็มไปด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม รวมถึงให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ที่มักจะต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา เรียกได้ว่า ยิ่งเร็ว ยิ่งดี แต่ที่เหนือกว่าคือ เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ นี่คือหัวใจหลักของเทยิน

” หัวใจสำคัญคือบุคลากร “

องค์กรเปรียบเป็นยานพาหนะ ที่จะต้องมีผู้ขับเคลื่อนฉันใด  เทยินเองก็จะต้องมีผู้ที่ขับเคลื่อนองค์กรฉันนั้น และผู้ขับเคลื่อนที่ว่านั่นคือ บุคลากรและพนักงานภายในนั่นเอง ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เรียกได้ว่าองค์กรจะสามารถเดินไปได้ในทิศทางใด พนักงานและบุคลากรภายในองค์กรมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย

เมื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้  จึงทำให้เทยิน เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานและบุคคลากรเป็นอย่างยิ่ง  องค์ความรู้ในทุก ๆ ด้าน สำหรับให้พนักงานได้เติบโตในตำแหน่ง พร้อมก้าวหน้าในหน้าที่การงานจึงถูกจัดสรรขึ้นเป็นอย่างดี การอบรมดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศคือสิ่งหนึ่งที่เทยินไม่เคยละเลย ตลอดจนถึงสวัสดิการต่าง ๆ  ที่ถือเป็นสิ่งที่เทยินให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ถูกนำมาตอบสนองต่อพนักงานภายในองค์กรตลอดจนถึงบุคคลากรทุกระดับชั้น อาทิ

– หอพักพนักงานปรับอากาศ
– รถรับส่งปรับอากาศ
– โรงอาหารปรับอากาศ
– เงินกู้ทั่วไปและเพื่อที่อยู่อาศัย
– ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
– สวัสดิการประกันสังคมสำหรับพนักงาน
– เบิกค่ารักษาพยาบาลของครอบครัวพนักงานและบิดา-มารดา ทั้ง รพ.รัฐและรพ.เอกชน
– เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต
– โครงการร่วมใจสำหรับพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต
– บ้านพักตากอากาศสำหรับพนักงาน ชะอำรีสอร์ทและอื่นๆ
– โบนัสปีละ 2 ครั้ง
– เงินบำเหน็จ
รวมไปถึงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของสิ่งที่จะทำให้คุณภาพการทำงานและและคุณภาพชีวิตของพนักงานตลอดจนถึงบุคคลากรทุกระดับชั้น นั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น อาทิ

– อบรมดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– สนามฟุตบอลและสนามกีฬาในร่ม ประกอบด้วยสนามเทนนิส , สนามแบดมินตัน
– การควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี
– การฝึกและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน ที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน

นี่คือสิ่งที่เทยินไม่เคยคิดจะมองข้าม ด้วยตระหนักอยู่เสมอว่า ” หัวใจสำคัญขององค์กร คือ บุคลากรและพนักงานภายในองค์กร”  นั่นเอง

” หัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อจะดูแลโลก “

“ ธุรกิจจะดำเนินอยู่ได้  ก็ด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อสังคม ”  มีผู้เคยกล่าวประโยคนี้ไว้ และเทยินเองก็เช่นเดียวกันที่ตระหนักถึงความสำคัญที่ว่านี้  ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อจะดูแลโลก ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่ดำเนินเคียงคู่ไปกับธุรกิจ

เทยินเล็งเห็นความสำคัญของการนำกลับมาใช้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ดูแลขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อแสดงการรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นเจตนารมณ์ที่องค์กรแห่งนี้ยึดถือมานับแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ด้วยการรณรงค์นำขวดน้ำดื่ม(PET) นำกลับมาใช้ใหม่โดยการทำความสะอาดและผ่านกระบวนการรีไซเคิล สามารถผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยได้หลากหลายชนิด

การรณรงค์ ตลอดจนการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการนำกลับมาใช้ ทั้งในรูปแบบของการแปรสภาพเป็นสิ่งใหม่ รูปแบบใหม่ ในผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด คือ หัวใจของความมุ่งมั่น ที่เทยินไม่เคยมองข้าม

รักษ์โลก รักเรา

การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตลอดจนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้านนั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการเอาใจใส่และรับผิดชอบในธุรกิจ ที่ยึดโยงทั้งผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องมีคุณภาพ บุคคลาการที่ต้องมีประสิทธิภาพและได้รับการเอาใจใส่ที่ดี  ตลอดจนถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสังคม

ข้างต้นเหล่านี้ คือ หัวใจในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดขององค์กรที่ชื่อว่า “เทยิน” ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมากับเส้นทางสายธุรกิจอุตสาหกรรมมากว่าครึ่งศตวรรษ และในปัจจุบันก็ยังยืนหยัดอยู่บนเส้นทางสายนี้ได้อย่างเด่นสง่า และจะยังคงก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าด้วยความมั่นคงและแข็งแกร่ง

เทยินพร้อมแล้วที่จะให้คุณร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

………………………………………………………….
มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเทยิน
เพื่อสร้างอนาคตและโลกที่ดีกว่า
(ลิงค์สมัครงาน >> http://www.teijin.co.th/job-and-careers.html)