Home PR News เสริมสุข ประกาศผู้นำองค์กรใหม่ เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน [PR]

เสริมสุข ประกาศผู้นำองค์กรใหม่ เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน [PR]

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ประกาศเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้ง นายเลสเตอร์ แทน (Lester Tan) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มเอฟแอนด์เอ็น เป็นกรรมการผู้จัดการ สานต่อภารกิจผู้นำการบริหารและดำเนินธุรกิจของเสริมสุข จากนายวิเวก ชาห์บรา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ และจะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานที่เอฟแอนด์เอ็น ประเทศสิงคโปร์

นายเลสเตอร์ แทน ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องดื่มในหลายประเทศมาต่อยอดการบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในเอฟแอนด์เอ็น เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัท เอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ หลายตำแหน่ง โดยนายเลสเตอร์ เข้าร่วมงานกับเสริมสุขในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาดและปฏิบัติการของเสริมสุขอย่างเต็มตัว

ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ นายเลสเตอร์จะนำบริษัทฯ เดินหน้าสานต่อการบริหารงานด้านการขาย ปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตในทุกด้าน เพื่อหนุนเสริมภารกิจของเสริมสุขในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ บนรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ นายเลสเตอร์ยังจะมีบทบาทในการผนึกกำลังและประสานความร่วมมือกับทุกกลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟ เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ 2020 เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มของอาเซียนที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของทั้งในเครือไทยเบฟและกลุ่มเอฟแอนด์เอ็นล้วนมีศักยภาพในการประสานความร่วมมือกันเพื่อการเติบโตทั่วทั้งภูมิภาค

สำหรับ นายวิเวก ชาห์บรา (Vivek Chhabra) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเสริมสุขในด้านการเสริมสร้างรากฐานการทำงานของบริษัทให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานในภาพรวมและผลักดันการเติบโตของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ในช่วงที่ผ่านมา เสริมสุขมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน 2559

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม