Tag: Lester Tan

เสริมสุข ประกาศผู้นำองค์กรใหม่ เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน [PR]

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ประกาศเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้ง นายเลสเตอร์ แทน (Lester Tan) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มเอฟแอนด์เอ็น เป็นกรรมการผู้จัดการ สานต่อภารกิจผู้นำการบริหารและดำเนินธุรกิจของเสริมสุข จากนายวิเวก ชาห์บรา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ และจะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานที่เอฟแอนด์เอ็น ประเทศสิงคโปร์นายเลสเตอร์ แทน ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องดื่มในหลายประเทศมาต่อยอดการบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในเอฟแอนด์เอ็น เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัท...
- Advertorial -