HomeBrand Move !!โออิชิ กรุ๊ป เปลี่ยนแม่ทัพ “นงนุช บูรณะเศรษฐกุล” มืออาชีพวงการฟู้ด นั่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

โออิชิ กรุ๊ป เปลี่ยนแม่ทัพ “นงนุช บูรณะเศรษฐกุล” มืออาชีพวงการฟู้ด นั่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

แชร์ :

%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a-%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

โออิชิ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

Santos Or Jaune

เพื่อให้การบริหารของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้ง นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป แทนนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ซึ่งย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจอาหาร รวมทั้งความเชี่ยวชาญด้านการบริหารแบรนด์และการตลาด เชื่อมั่นว่าคุณนงนุชจะสามารถนำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของโออิชิ กรุ๊ป ให้เติบโตและแข็งแกร่ง พร้อมรองรับแผนการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟฯ และการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกับกลุ่ม F&N ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ โออิชิ กรุ๊ป เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง พร้อมขยายแบรนด์เครื่องดื่มโออิชิไปในต่างประเทศผ่านเครือข่ายของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟฯ และ กลุ่ม F&N อีกทั้งมีการบริหารงานธุรกิจร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารที่มั่นคงพร้อมสนับสนุนการขยายตลาดของกลุ่มธุรกิจอาหารซึ่งนับเป็นธุรกิจไลฟสไตล์ที่มีความสำคัญต่อการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคในทุกกลุ่ม

คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) จาก Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์อันยาวนานในแวดวงธุรกิจอาหารและการตลาด รวมเป็นเวลากว่า 26 ปี เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับสากลหลายแห่ง อาทิ Colgate–Palmolive, Yum Restaurant Intonation Thailand และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม