ใครว่าคน “Millennials” ไม่อดทน-เห็นแก่ตัว! แท้จริงแล้วบ้างาน-มองโลกแง่ดี-ช่วยสังคม

resize-shutterstock_410602798

ที่ผ่านมามักจะได้ยินกันอยู่เสมอว่าคนรุ่น Millennials (คนที่เกิดระหว่างปี 1982 – 2004) หรือเรียกว่า Gen ME ไม่อดทนบ้างล่ะ ขี้เกียจบ้างล่ะ เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจ หรือยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล !

นั่นคือ Negative Stereotype ที่คน Millennials มักจะถูกเหมารวมว่าเป็นเช่นนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นอย่างนั้นจริงหรือ ?!?

- Advertisement -

ผลวิจัยข้างล่างนี้จะบอกตัวตนของคน Millennials ว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร…

– คน Millennials เสพติดการทำงาน จนเรียกได้ว่า “บ้างาน” !!

มีการทำสำรวจและสัมภาษณ์คนอเมริกันกลุ่ม Millennials 5,600 คน เพื่อศึกษาทัศนคติ หรือมุมมองที่มีต่อการทำงาน ผลปรากฏว่า เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสสูงที่จะ “เสพติดการทำงาน” มากกว่าคนรุ่นอื่นๆ โดยมีหลายเหตุผลด้วยกันที่ทำให้คนกลุ่มนี้ “ทุ่มเท” ให้กับการทำงาน ไม่ว่าจะเพราะรู้สึกผิด ถ้าไม่ได้ทำงาน, รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน หรือได้รับมอบหมายงาน และ กลัวว่าถ้าไม่ทำแล้ว ตำแหน่งหน้าที่การงาน หรืองานของตนเองจะมีคนอื่นมาทำแทน

นี่จึงทำให้ “คน Millennials” ส่วนหนึ่งไม่ได้ใช้วันหยุดตามสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ระบุว่า 24% ของคน Millennials ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อน เมื่อเทียบกับคนกลุ่ม Gen X ที่มี 19% ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อน และกลุ่ม Baby Boomers ที่มี 17%

เพราะฉะนั้นการเหมารวมลักษณะนิสัยของคน Millennials ว่าเป็นคนขี้เกียจ หรือที่เรียกว่า “Lazy Millennials” คงไม่ถูกนัก เพราะใช่ว่าทุกคนจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป

– คน Millennials พิจารณางานที่ค่าตอบแทน – โอกาสความก้าวหน้า เป็นสองปัจจัยแรก

เมื่อปีที่แล้ว World Economic Forum ทำผลสำรวจและวิจัย Global Shapers Survey 2016 จำนวน 26,000 คน อายุ 18 – 35 ปี จาก 187 ประเทศ หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือ ปัจจัยหลักที่คนกลุ่ม Millennials ทั้งผู้ชายและผู้หญิง นำมาใช้ประกอบการหางาน หรือพิจารณางาน อันดับแรก คือ 54% พิจารณาเงินเดือน หรือค่าตอบแทน, อันดับสอง โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน 45%, อันดับสาม เป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน โดยผลของงานนั้นต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง และองค์กร 37%  และปัจจัยสุดท้าย สมดุลระหว่างการทำงาน กับการใช้ชีวิต 36%

resize-millennials-want-to-work

– คน Millennials ไม่ได้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่ต้องการมีส่วนรวมพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น

ด้วยความที่คนกลุ่ม Millennials เติบโตท่ามกลางยุคเปลี่ยนถ่ายจากโลก Analog เข้าสู่ยุค Digital ทำให้คนกลุ่มนี้เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ และข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก จึงมองว่าตัวเองเป็น “พลเมืองของโลก” ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคม และโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น

resize-millennials-optimics-full-of-opportunities
Credit : World Economic Forum

ผลสำรวจ Global Shapers Survey 2016 ของ World Economic Forum สะท้อนทัศนคติ หรือมุมมองของคนกลุ่มรุ่นใหม่ มากถึง 70% มองโลกในแง่ดีว่าเต็มไปด้วยโอกาสมากมาย แม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าเป็นกังวลก็ตาม

โดยสิ่งที่คนกลุ่มนี้เป็นกังวลมากที่สุด คือ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการทำลายธรรมชาติ 45% ตามมาด้วยภัยคุกคามจากความขัดแย้งครั้งใหญ่และสงคราม 38%, ความขัดแย้งทางศาสนา 34% และ ความยากจน 31%

resize-millennials-most-serious
Credit : World Economic Forum

นอกจากนี้คน Millennials ตระหนักและสนใจต่อเรื่องสังคม และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดย 74% บอกว่ายินดีต้อนรับผู้ลี้ภัยเข้ามาอาศัยในประเทศของพวกเขา และมากกว่า 20% บอกว่าพวกเขายินดีให้ผู้ลี้ภัยเข้ามาพักอาศัยในบ้าน

ขณะเดียวกัน คนรุ่นใหม่ทั่วโลกแสดงออกชัดเจนว่าต้องการให้คนที่เป็นผู้นำ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของเขาเช่นกัน

resize-millennials-welcome-refugees
Credit : World Economic Forum

 

 

Source

Source

Credit Photo (ภาพเปิด) : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand