HomeBrand Move !!“กลุ่มเซ็นทรัล” ดึงนายแบงก์ใหญ่ “ปกรณ์ พรรธนะแพทย์” เสริมทัพขุนพลธุรกิจศูนย์การค้า

“กลุ่มเซ็นทรัล” ดึงนายแบงก์ใหญ่ “ปกรณ์ พรรธนะแพทย์” เสริมทัพขุนพลธุรกิจศูนย์การค้า

แชร์ :

resize-%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-crop

กลุ่มเซ็นทรัล เผยศักยภาพครั้งสำคัญ ดึงผู้บริหารระดับขุนพล “ปกรณ์ พรรธนะแพทย์” เสริมทัพธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งบริหารโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เข้าดำรงตำแหน่ง “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ” (Chief Operating Officer) รองรับการแข่งขันและการขยายตัวของธุรกิจ ครองความเป็นเบอร์ 1 ธุรกิจศูนย์การค้าที่สร้างความยิ่งใหญ่และชื่อเสียงให้ประเทศ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เผยว่า ธุรกิจศูนย์การค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัล โดยซีพีเอ็น บริหารศูนย์การค้าทั้งหมด 30 แห่ง และคาดว่าในปี 2560 จะเปิดตัวศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัล ภูเก็ต

ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจศูนย์การค้าที่แข่งขันกันสูง กลุ่มเซ็นทรัลได้แต่งตั้ง “คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์” เข้ามาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 เพื่อเสริมทัพผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดูแลส่วนงานฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจศูนย์การของซีพีเอ็นทั้งในและต่างประเทศ

โดยก่อนมาร่วมงานกับกลุ่มเซ็นทรัล “คุณปกรณ์” มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการรีเทลแบงค์กิ้ง มายาวนานเกือบ 30 ปี โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนร่วมงานกับซีพีเอ็น คือ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ธนาคารกสิกรไทย มีผลงานที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย อาทิ เป็น ผู้จุดประกายแนวคิด “ไลฟ์สไตล์ แบงค์กิ้ง” พลิกโฉมการให้บริการรูปแบบใหม่ของธนาคารกสิกรไทย ที่ไม่ได้ตีกรอบการทำธุรกิจเพียงแค่การรับฝากและปล่อยสินเชื่อ แต่ยังตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเรื่อง ทุกช่วงอายุ ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของซีพีเอ็นในการเป็นศูนย์การค้าที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกกิจกรรมในชีวิตของลูกค้าได้ในที่เดียว

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บุกเบิกสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ทำงานในฐานะที่ปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจและสนับสนุนบริการสินเชื่อกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME พร้อมทั้งวางกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ จนนำพาให้องค์กรก้าวสู่การเป็นที่หนึ่ง ประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง

สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของซีพีเอ็น คือการสนับสนุน SMEs ไทยอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตสู่ช่องทางการค้าปลีกรูปแบบใหม่ อย่างเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจธุรกิจค้าปลีกที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและนำเสนอบริการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลุกค้าและเทรนด์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของคุณปกรณ์ จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของซีพีเอ็น ผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกของภูมิภาค และส่งเสริมให้ธุรกิจในเครือขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำพากลุ่มเซ็นทรัลให้เป็น truly world-class organization ในเวทีการค้าโลกอย่างเต็มภาคภูมิ


แชร์ :

You may also like