HomeMedia2 สมาคมร่วมกำหนดกรอบการโฆษณาและออกอากาศรายการทางโทรทัศน์

2 สมาคมร่วมกำหนดกรอบการโฆษณาและออกอากาศรายการทางโทรทัศน์

แชร์ :

association1

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ร่วมกันตั้งกรอบการทำงานในการออกอากาศรายการ และลงโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องที่เป็นสมาชิกในช่วงพระราชพิธีสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เป็นเวลา 1 เดือนตามนโยบายของรัฐบาล

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ร่วมกับ นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ร่วมกันประชุมกำหนดกรอบการออกอากาศโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในช่วงพระราชพิธีสำคัญ และสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) สมาชิกทั้ง 2 สมาคม เห็นชอบตามกรอบที่รัฐบาลกำหนด ในการงดรายการบางประเภท หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นระยะเวลา 15 – 30 วัน

2) สถานีโทรทัศน์เห็นพ้องตามที่สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้เอเยนซี่แจ้งต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากจะลงโฆษณาในสื่อต่างๆ ควรเปลี่ยนจากโฆษณาสินค้า มาเป็นร่วมถวายความอาลัย และถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ หรือการประชาสัมพันธ์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โครงการพระราชดำริ หรือรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความดีเพื่อแผ่นดินแทน จะเป็นการสอดคล้องกับสถานการณ์ได้ดีขึ้น

3) ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์แต่ละสถานีจะเข้มงวดพิจารณาและตรวจสอบลักษณะของรายการอย่างมีมาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และไม่สวนทางกับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้

นายเขมทัตต์ กล่าวว่า ขณะนี้สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ได้น้อมถวายสักการะโดยเพิ่มมาตรฐานการนำเสนอรายการมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การทำกราฟฟิกหน้าจอให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธี และการทำงานของรัฐบาล ตลอดจนนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น

ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์จะมีการหารือร่วมกันเป็นระยะๆ เพื่อให้บทบาทในฐานะสื่อมวลชนของทุกสถานีโทรทัศน์นำเสนอเนื้อหาที่ให้คนไทยเข้าถึงและเข้าใจมากที่สุด โดยขอความร่วมมือออกอากาศรายการ และลงโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องที่เป็นสมาชิก ในช่วงพระราชพิธีสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เป็นเวลา 1 เดือนตามนโยบายของรัฐบาล


แชร์ :

You may also like