3 เทรนด์ออกแบบบ้านมาแรงแห่งยุค ที่ผู้บริโภคมองหา

Resize Seacon Home แทนคุณ 1

ปัจจุบันการมีบ้านสักหลัง ผู้บริโภคไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ดีไซน์ภายนอก-ภายในที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง

- Advertisement -

จากผลสำรวจของ กลุ่มบริษัทซีคอนโฮม ผู้นำในตลาดรับสร้างบ้าน ได้เผยว่า กลุ่มลูกค้ายุคปัจจุบันมีความต้องการบ้านที่ชัดเจนด้านฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่าในอดีต และที่สำคัญต้องการบ้านที่สามารถตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะกลุ่มเพิ่มมากขึ้น เป็นผลจากความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการแพร่หลายองค์ความรู้ตาม Social Media ขณะเดียวกันกลุ่มวัสดุก่อสร้างมีการพัฒนาทางนวัตกรรมการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการแบบเจาะลึกยิ่งขึ้น

จากการสำรวจพบว่าแบบบ้าน 3 อันดับแรกที่ลูกค้ายุคปัจจุบันต้องการ ได้แก่
– แบบบ้านประหยัดพลังงาน และสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงได้
– แบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
– แบบบ้านที่รองรับฟังก์ชั่นทางธุรกิจควบคู่กับการอยู่อาศัย

จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 เทรนด์การออกแบบบ้านดังกล่าว เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากสภาพภูมิอากาศ รวมถึงโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ของประเทศไทย โดยข้อมูลของ The ASEAN Secretariat, 2015 และ United Nations, 2015 ระบุว่าประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.80 ซึ่งตามหลักขององค์การสหประชาชาติ ถือว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้ว และแนวโน้มการทำงานของคนในปัจจุบันนี้ เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการกันมากขึ้น

Resize Seacon Home คุ้มค่า 4

“กลุ่มบริษัทซีคอนโฮม ได้พัฒนากลยุทธ์การตลาดรับอนาคต ที่เน้นนำเสนอโซลูชันในแบบ “Home Building Innovative Complete Solution” เพื่อเสนอเป็นทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ภายใต้ชื่อกลุ่มโซลูชันของบ้าน “Seacon Home Care” และได้ยึด 3 แนวทางดังกล่าว นำมาพัฒนาแบบบ้านที่เติมเต็มความต้องการของลูกค้า โดยเรานำเสนอแบบบ้านหลายโซลูชันให้แก่ลูกค้า

เริ่มจากแบบบ้านสำหรับกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่สามารถอยู่อาศัยพร้อมทำธุรกิจได้ในที่เดียว ตามมาด้วยแบบบ้านประหยัดพลังงานและอยู่สบายระบายความร้อนได้ดี และล่าสุดกับการเปิดตัวบ้านแทนคุณที่เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งเราได้พัฒนาแบบบ้านตามหลัก Universal Design เรียบง่าย มีสไตล์ คำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย โดยได้นำวัสดุในกลุ่ม SCG Elder Care Solution เข้ามาใช้ทั้งหมด เพื่อตอบความต้องการของลูกค้า” คุณศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอนโฮม จำกัด ฉายภาพกลยุทธ์ของซีคอนโฮมนับจากนี้

 

Resize Seacon Home ภาพคุณศุภิชชา1_re
คุณศุภิชชา ชัยพิพัฒน์

Resize Seacon Home พบรัก

สำหรับผลประกอบการ 7 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทซีคอนโฮม สร้างยอดจองได้รวม 605 ล้านบาท รวม 120 หลัง แบ่งเป็นบ้านซีคอน โฮม 27 หลัง รวม 282 ล้านบาท, บ้านคอมแพค โฮม และบัดเจทโฮม รวม 93 หลัง รวม 323 ล้านบาท