ดั๊บเบิ้ล เอ มอบความสุขให้น้อง “กระดาษสร้างจินตนาการ ครั้งที่ 14” [PR]

double Aดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World   จัดกิจกรรมเล่านิทานจากกระดาษ ในโครงการ “กระดาษสร้างจินตนาการ ครั้งที่ 14”

ณ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  โดยมีพี่ดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา ได้ช่วยกันประดิษฐ์ตัวละคร สร้างสรรค์ฉากขึ้นมาจากกระดาษและเศษวัสดุที่เหลือใช้ นำมาประกอบการเล่านิทานให้กับน้องๆระดับชั้นอนุบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด จินตนาการ ตลอดจนให้เด็กๆได้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง   นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการระบายสีฝึกทักษะการควบคุมมือ การจำแนกสี ให้กับเด็กๆ อีกด้วย เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบโตด้วยจิตสำนึกที่ดีและมีคุณภาพ เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

- Advertisement -