Homemeetup basingstoke3 ปัญหาวาระแห่งชาติ วงการดิจิตอลไทย

3 ปัญหาวาระแห่งชาติ วงการดิจิตอลไทย

แชร์ :

digital spending 2016 obs

ในงาน DAAT DAY 2016 ซึ่งจัดโดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT)  ในรายงานงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลครึ่งปีแรก 2559  Thailand Digital Advertising Spend Mid-Year 2016 นอกจากจะรายงานตัวเลขการใช้จ่ายงบโฆษณาแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละสื่อแล้วยังบอกถึงสถานการณ์ของวงการดิจิตอลที่น่าสนใจ เช่น  อุปสรรค์หรือปัญหาที่เกิดในวงการดิจิตอลในปัจจุบัน  ได้แก่

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

อุปสรรคมากที่สุด 3 อันดับ  คือ

อันดับ 1  บุคลากรขาดความรู้ด้านสื่อดิจิตอล มาเป็นอันดับแรกของการสำรวจ 83%

อันดับ 2 ยังไม่มีตัวชี้วัดหรือ Benchmark ของแต่ละอุตสาหกรรมในการใช้งบประมาณด้านสื่อดิจิตอล 61%

อันดับ 3 ขาดแคลนรีเสิร์ซหรืองานวิจัยด้านดิจิตอล เพื่อการวางแผนสื่อดิจิตอล  48%

DAAT Ad spending 2016 D

 

สำหรับรายงานงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลครึ่งปีแรก 2559 สำคัญๆมีดังนี้

สมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) ร่วมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนำเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2559 ซึ่งเก็บข้อมูลจาก 24 เอเยนซี่ชั้นนำ โดยผลสำรวจพบว่าคาดว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในปีนี้มูลค่ารวมกว่า 9,883ล้านบาท เติบโตขึ้น 22% จากปี 2558 ผลสำรวจช่วงครึ่งแรกของปี 2559 มีการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลไปแล้วกว่า 4,732 ล้านบาท และคาดว่างบใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้มากกว่าช่วงครึ่งปีแรกคิดเป็น 5,150 ล้านบาท

DAAT Ad spending 2016

ในปี 2559 นี้ ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้งบโฆษณาลงกับสื่อดิจิทัลมากที่สุด คือ กลุ่มยานยนต์ 1,011 ล้านบาท ซึ่งขยับแซงหน้ากลุ่มสื่อสารซึ่งเป็นผู้นำมาโดยตลอด ตามด้วยกลุ่มเครื่องประทินผิว 974 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มสื่อสาร ซึ่งเคยเป็นอันดับ1 ปรับลดการใช้มาอยู่อันดับ 3  มูลค่า 915 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ 627 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม 529 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2558 คือ กลุ่มเครื่องประทินผิว ซึ่งใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 379 ล้านบาท

DAAT Ad spending 2016 A

DAAT Ad spending 2016 B

ผลสำรวจยังระบุด้วยว่าโฆษณาในรูปแบบเฟซบุ๊ก(Facebook)  ยังคงเป็นประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยครองส่วนแบ่ง 29% จากงบโฆษณาทั้งหมด และมียอดการใช้เพิ่มขึ้นถึง49% จากปี 2558 รองลงมาคือวีดีโอออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่ง 17%  ส่วนไลน์(LINE) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 131% จากปี 2558 ในขณะที่ดิสเพลส์ (Display) มียอดการใช้ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2%

DAAT Ad spending 2016 C

 

-พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้งบโฆษณาดิจิตอลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์   รองลงมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และ เป็นช่องทางกระตุ้นยอดขาย เป็นต้น

– สื่อดิจิทัลก้าวขึ้นมาเป็น สื่อหลักเทียบเคียงกับสื่อโทรทัศน์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เม็ดเงินโฆษณากับสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก อย่าง ผลิตภัณท์บำรุงเส้นผม เครื่องประทินผิว ยานยนต์ และ เครื่องดื่มไร้แอลกอออล์ มีการเพิ่มขึ้นของ สื่อออนไลน์วีดีโอมากที่สุด ส่วนสื่อที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุอย่าง ไลน์ (LINE) ก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งชี้ให้เห็นว่า นักการตลาดเมืองไทยมีความเร็วของปรับเปลี่ยนสื่อ ให้ตรงกับ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

รายงานฉบับเต็มดาวน์โหลดเพื่อสังซื้อได้ที่นี่  www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report


แชร์ :

You may also like