HomeSustainability & CSRสะเทือนใจ สะท้อนความจริง ดูกันชัดๆปฏิกิริยาของคนระหว่าง ‘เด็กน่ารัก’ กับ ‘เด็กเร่ร่อน’

สะเทือนใจ สะท้อนความจริง ดูกันชัดๆปฏิกิริยาของคนระหว่าง ‘เด็กน่ารัก’ กับ ‘เด็กเร่ร่อน’

แชร์ :

UNICEF fair chance

#FightUnfair การทดสอบ Social Experiment จาก UNICEF ที่ทำให้ถึงกลับสะเทือนใจ และสะท้อนความเป็นจริงของสังคมทั่วโลก ด้วยการนำเอาเด็กผู้หญิง 6 ขวบคนนึงแต่งตัวสองบุคลิก คือ  1.เด็กปกติน่ารักสดใส แต่งตัวดี   2.เด็กเร่ร่อน ปอนๆสกปรก ไปอยู่ในแต่ละสถานการณ์แล้วลองสังเกตุพฤติกรรมของคนรอบข้าง  ผลปรากฏว่าบุคลิกแรกเด็กปกติน่ารักได้รับการชื่นชมและใส่ใจ  แต่กลับเด็กเร่ร่อนกลับถูกเพิกเฉย และ ถูกรังเกียจอย่างน่าเศร้า

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

จุดประสงค์ของการทดสอบนี้ UNICEF ต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงว่าเด็กยากจนเร่ร่อนเหล่านี้ก็ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับการศึกษา  มีบ้าน  มีความเป็นอยู่ที่ดี  อยากได้โอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ต่างกับเด็กคนอื่นๆ

Source: unicef


แชร์ :

You may also like