สัมมนาฟรี แชร์เคล็ดลับ #โตอย่างสตรอง จาก 3 SME ชื่อดัง

SCB SME SUCCESS2016 seminar

สัมมนา SCB SME Success ปีที่ 6#โตอย่างสตรอง จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดขึ้นวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว   จำนวนจำกัดลงทะเบียน http://bit.ly/scbsmesuccess

- Advertisement -

กำหนดการจัดงาน

13:00 – 13:00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

13:30 – 13:45 น. กล่าวต้อนรับโดย คุณญนน์ โภคทรัพย์    กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทายพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

13:45 – 17:00 น.  ร่วมฟังเสวนา SCB SME SUCCESS ปีที่ 6#โตอย่างสตรอง  พร้อมฟังเคล็ดลับและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจ SME ที่สร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง