100 อันดับแบรนด์ “ทรงพลังไดนามิค” มากที่สุดในโลก

d100 most dynamic brands 2016

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส (IPG Mediabrands) ร่วมกับ Associate Professor Jonah Berger จาก The Wharton School at the University of Pennsylvania ผู้เขียนหนังสือ Contagious : Why Things Catch on ที่ได้รับรางวัล New York Times Best-Seller จัดทำการวิจัยในรูปแบบใหม่ที่นำ “คะแนนแห่งมีพลังมีความกระฉับกระเฉง” (Dynamic Score) เข้ามาเป็นตัวชี้วัดทดแทนการวิจัยในรูปแบบเดิมที่ล้าสมัย ซึ่งพบว่าแบรนด์ที่ยิ่งมีความกระฉับเฉงมากก็จะมีผลประกอบการที่มากขึ้นตามไปด้วย โดยได้มีการเปิดตัวผลงานการวิจัยชิ้นนี้ในงาน Cannes Lions 2016 ปี 2016 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานวิจัยครั้งนี้ได้ให้ชื่อว่า  D100 ซึ่งได้จัดอันดับ 100 แบรนด์ที่มีความกระฉับกระเฉงที่สุดจากสี่ภูมิภาคหลัก ซึ่งจะให้คะแนนจาก 4 หัวข้อคือ การปรับตัว (Agility) การตอบสนอง (Responsiveness) นวัตกรรม (Innovation) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Sociability) โดยทำการสอบถามผู้บริโภคจำนวน 10,000 คนจาก 5 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี จีน และอินเดีย เพื่อตอบแบบสอบถามถึงแบรนด์ตัวอย่างมากกว่า 1,200 แบรนด์ ทั้งแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักระดับโลก และแบรนด์ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งพบว่า 10 แบรนด์ที่กระฉับกระเฉง(Dynamic) ที่สุดในโลก ได้แก่

- Advertisement -

1. Google

2. Amazon

3. Samsung

4. Nike

5. Intel

6. NASA

7. BMW

8. Mercedes-Benz

9. Audi

10. Lenovo

ทั้งนี้การทำวิจัย D100 นับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคในหัวข้อดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Twitter และ Weibo โดยสอบถามถึง การปรับตัวของแบรนด์เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดในปัจจุบัน (Agility), การตอบสนองของ   แบรนด์ที่มีต่อความต้องการ และข้อเสนอแนะของลูกค้า (Responsiveness), การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Innovation) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Sociability) ซึ่งนอกจากจะพิจารณาการให้คะแนนใน 4 หัวข้อดังกล่าวแล้ว ยังรวมไปถึงการจดจำในแบรนด์ (Brand Awareness) และมูลค่าของแบรนด์ (Brand Value) อีกด้วย

รองศาสตราจารย์ Jonah Berger ได้กล่าวว่า “การร่วมมือครั้งนี้ระหว่างเรากับ ไอพีจีมีเดียแบรนด์ส เราได้ใช้ระเบียบวิธีที่ครอบคลุม เพื่อให้เกิดการแสดงผลแบรนด์ต่างๆที่เป็นแรงขับเคลื่อนอนาคต ซึ่งจริงๆแล้ว มันไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ในวันนี้ แต่ต้องเป็นแบรนด์ที่ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ในวันพรุ่งนี้อีกต่างหาก”

นัยยะสำคัญของการวิจัยในครั้งชี้ให้เห็นว่า แบรนด์ที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ เคยเป็นเครื่องหมายการการันตีความสำเร็จในอดีต แต่ในยุคสมัยนี้ โลกมันหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเอื้อต่อแบรนด์ที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆได้ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า แบรนด์ที่มีคะแนนความกระฉับกระเฉงสูง – Dynamic Score มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลประกอบการของบริษัทโดยตรง แบรนด์ที่ Dynamic (แบรนด์ที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกินค่าเฉลี่ยหนึ่งค่า) จะมีรายรับในไตรมาสที่ 4 มากกว่าแบรนด์ทั่วไปถึง 2.7% จากปี 2014 ถึง 2015 ซึ่งอากจจะดูไม่เยอะมาก แต่ อัตราการเติบโตทางรายได้ของบริษัททั่วไปอยู่ที่ 4.4% เท่านั้น

สำหรับทั้ง 100 อันดับติดต่อ www.facebook.com/IPGMBThailand