HomePR Newsกรุงศรี ทีเอ็มบี และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ร่วมรับรางวัล “Frontier Markets Issue of the Year” [PR]

กรุงศรี ทีเอ็มบี และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ร่วมรับรางวัล “Frontier Markets Issue of the Year” [PR]

แชร์ :

IFR

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่า 6.5 พันล้านบาท แก่บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ใน สปป. ลาว ร่วมรับรางวัล “Frontier Markets Issue of the Year” ในงาน IFR Asia Awards 2015

Santos Or Jaune

 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร International Financing Review Asia (IFR Asia) สำหรับความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศครั้งแรกของบริษัทขนาดใหญ่ใน สปป. ลาว โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ฮ่องกง


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม