คริสตัล เปิดกิจกรรมเพื่อสังคมหนุนนักเรียนม.ปลาย พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จับมือสถาบันภาษาจุฬาฯ ติดอาวุธติวสอบ GAT/PAT [PR]

Crystal

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดยน้ำดื่มคริสตัล เดินหน้าเติมความสดชื่นขยายฐานผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เยาวชนไทย จับมือสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ GAT และ PAT จำนวน 4 รุ่น

- Advertisement -

ติดอาวุธให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแบบรอบด้านทั้ง “การฟัง” “การอ่านและการใช้ศัพท์” และ “การเขียนและการใช้ภาษา” โดยประเดิมอบรมรุ่นแรกและรุ่นที่ 2 รุ่นละ 250 คน ณ ศูนย์ภาษาจุฬาลงกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ ณ สถาบันภาษา ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งนักเรียนเข้าอบรมได้ไม่เกิน 10 คนต่อสถาบัน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.culi.chula.ac.th และอีเมลใบตอบรับที่ประทับตราโรงเรียนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนเท่านั้น ภายในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 มาทาง kungking1976@hotmail.com และ srichan2509@gmail.com หรือโทรสาร 0 2218 6027 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณศรีจันทร์ ตันตินีรนาถ โทร. 08 6322 5360 หรือ 0 2218 6100 หรือ 0 2218 6027