เมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัว “Personalized VDO” นวัตกรรมในธุรกิจประกันชีวิต ตอกย้ำความเป็น “ดิจิตอล อินชัวเรอร์” [PR]

muangthai

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเติบโตสู่อนาคตที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะเป็น “ดิจิตอล อินชัวเรอร์” โดยนำระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานในทุกขั้นตอนของธุรกิจประกันชีวิต

- Advertisement -

ล่าสุดบริษัทฯ ได้เปิดตัว “Personalized VDO” รูปแบบใหม่ในการสื่อสารกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ผ่านช่องทางอีเมล์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในธุรกิจประกันชีวิตที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบดังกล่าวมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลกับลูกค้าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงลูกค้าโดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างตรงใจ ภายใต้นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับ “Personalized VDO” หรือ วีดีโอเฉพาะบุคคลที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นนั้น จะดำเนินการส่งผ่านช่องทางอีเมล์ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้สำหรับส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเติมเต็มการวางแผนด้านประกันชีวิตให้แก่ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน ทั้งในแง่ของอายุ ความต้องการ และรูปแบบไลฟ์สไตล์ของลูกค้า หากลูกค้ามีความสนใจแบบประกันชีวิตหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในวีดีโอได้ทันที

ทั้งนี้ วีดีโอเฉพาะบุคคลถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านกลยุทธ์ E-Mail Marketing ที่มุ่งสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยบริษัทฯ ได้เริ่มทำการทดลองส่งวีดีโอเฉพาะบุคคลดังกล่าวผ่านอีเมล์ไปยังลูกค้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

นายสาระ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของลูกค้าปรับตัวเข้าสู่สังคมออนไลน์และดิจิตอลมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่ง เมืองไทยประกันชีวิต มั่นใจว่า “Personalized VDO” หรือ วีดีโอเฉพาะบุคคลที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างดี ทั้งในด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ความทันสมัยและความน่าสนใจในการสื่อสารผ่านรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย พร้อมคงความเป็นแบรนด์แห่งความสุขและรอยยิ้มของ “เมืองไทยประกันชีวิต” ที่สร้างความใกล้ชิดและนำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้ามาโดยตลอด

“ประกันชีวิตเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตและการเงินในระยะยาว ระหว่างทางลูกค้าอาจมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น สถานะทางครอบครัวเปลี่ยนแปลง จากเดิมเป็นคนโสด ก็อาจแต่งงาน มีครอบครัว มีบุตร หรือบางคนอาจมีโจทย์สำหรับวางแผนทางการเงินเพิ่มเติมขึ้น จากที่ต้องการเฉพาะความคุ้มครองชีวิต ก็อาจต้องการออมเงินในระยะยาวด้วย ต้องการความคุ้มครองชีวิตพร้อมความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ รวมถึงการวางแผนภาษี ซึ่งบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างหลากหลายอยู่แล้ว ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงผ่าน Personalized VDO นี้ก็จะยิ่งตอกย้ำให้ชัดยิ่งขึ้นว่า เมืองไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญยิ่งกับการดูแลลูกค้าต่อเนื่องในระยะยาว” นายสาระกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ เพื่อนำเสนอแบบประกันชีวิตสำหรับขายผ่านช่องทางโฆษณาทางโทรทัศน์ (DRTV) “โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)” ที่มีจุดเด่นด้านความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุดถึง 3,000,000 บาท* พร้อมคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท** รวมถึงรับเงินชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด วันละ 2,500 บาท สูงสุด 356 วัน** และรับเพิ่มเป็น 2 เท่ากรณีรักษาตัวในห้อง ICU นานสูงสุด 7 วัน ในกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วบวกด้วยเงินเพิ่ม 2% สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ         * สำหรับแผนความคุ้มครอง 6

                      ** สำหรับแผนความคุ้มครอง 5 และ 6

                          เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ฯ กำหนด