เมืองไทยประกันชีวิต จัดงานสัมมนา “ส่งต่อความมั่งคั่ง รู้ทันภาษีมรดก” [PR]

มล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจประกันชีวิตและช่องทางการขาย (ที่ 4 จากขวา) นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากขวา) จัดงานสัมมนา “ส่งต่อความมั่งคั่ง รู้ทันภาษีมรดก”

โดยได้รับเกียรติจากนายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี สำนักงานกฎหมายและภาษีสยามซิตี้ จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและมรดก การบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการวางแผนอนาคตเพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองชีวิต แก่ลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -