เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 3 รางวัลใหญ่ และ “ประกันภัยดีเด่น 2560” เพียงรายเดียว

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร  (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  โดยในโอกาสนี้นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ได้เข้ารับ 3 รางวัลใหญ่

- Advertisement -

ประกอบด้วย “รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2560”  ซึ่งเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของธุรกิจประกันภัยที่ได้รับรางวัลนี้  “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2559”  ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2559”  ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี งานจัดขึ้น ณ  ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 รางวัลในครั้งนี้  โดย “รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2560” นี้ถือเป็นสุดยอดของความภาคภูมิใจ เนื่องจากเมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ได้รับ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ คปภ. มอบให้แก่บริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นในปีที่ผ่านมาและได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2559 นับเป็นการตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง  และมุ่งมั่นสู่บริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้เอาประกัน ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับ   “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพ  ตลอดจนช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  ภายใต้นโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric ได้เป็นอย่างดี   โดยรางวัลดังกล่าวจะพิจารณาจากบริษัทประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติต่างๆ อาทิ ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพการบริหารงาน  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ การให้บริการประชาชนและการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน

และสุดท้าย “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปี 4  โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากคุณสมบัติในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน ด้วยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์  การขยายช่องทางการจำหน่ายกรมธรรม์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการทำประกันภัยสำหรับรายย่อย

“ผมรู้สึกยินดีและความภาคภูมิใจ ที่ได้รับ 3 รางวัลใหญ่อันทรงเกียรติในครั้งนี้  และรางวัลเหล่านี้จะเป็นกำลังใจสำคัญต่อชาวเมืองไทยประกันชีวิตทุกคน ผู้ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทฯ  จนประสบความสำเร็จและเป็นที่เชื่อถือของผู้เอาประกันทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างดีที่สุด” นายสาระ กล่าว