Eat Me First! by Electrolux แคมเปญไอเดียดีๆส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ [PR]

44 eatme

ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อีเลคโทรลักซ์ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศสวีเดน ซึ่งให้ความสำคัญเรื่อง Sustainability อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การประหยัดพลังงาน การนำไปใช้ใหม่ การรักษาสิ่งแวดล้อม

- Advertisement -

อีเลคโทรลักซ์ เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “ผู้นำในภาคส่วนอุตสาหกรรมสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภค (Durable Household Products sector leader)” จากดัชนีดาวโจนส์การสร้างความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก (DJSI: Dow Jones Sustainability World Indexes) ซึ่งเป็นการจัดอันดับของบริษัทที่ดีที่สุดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 แล้ว

การรณรงค์ครั้งนี้ในประเทศไทย ริเริ่มในโครงการภายใต้ชื่อ  Eat Me First! by Electrolux เป้าหมายเพื่อช่วยลดการสูญเสียและขยะอันเกิดจากอาหาร โดยเฉพาะในช่วงหน้าเทศกาล จะมีปริมาณอาหารมากเกินความต้องการ เหลือกินเหลือทิ้งจำนวนมาก อีเลคโทรลักซ์ จึงเปิดตัวโครงการนี้ พร้อมเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมแฮชแท็ก #EatMeFirstElectrolux  เพื่อมุ่งหวังสร้างความตื่นตัวในโลกโซเชียล ชวนผู้บริโภคช่วยกันโพสต์และแชร์ในแนวคิด “คิด คุ้ม แคร์”  อีเลคโทรลักซ์จะบริจาคสมทบทุนอาหารให้เด็กๆ ผ่านทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Breakfast for Kids)

จากข้อมูลองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าเรากินทิ้งกินขว้างในแต่ละปี มีน้ำหนักรวมกว่า 1.3 พันล้านตัน ทั้งๆ ที่มีเด็กมากกว่า 2 หมื่นคน เสียชีวิตเพราะความอดอยาก นอกจากนี้ จากสถิติพบว่า เฉพาะในสำหรับประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 26.77 ล้านตัน ซึ่งในปริมาณนี้มีขยะอาหารมากถึงร้อยละ 64  เฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมูลฝอย 9,000 ตันต่อวัน แต่มีขยะอาหารถึงร้อยละ 50 ก่อให้เกิดความสูญเสียและก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศโลก สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฎการณ์โลกร้อน

อีเลคโทรลักซ์ จึงได้จัดโครงการ “Eat  Me First! by Electrolux  ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้คนไทยลดขยะที่เกิดจากอาหาร โดยเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น การเตือนตนเองให้บริโภคอาหารภายในระยะเวลาที่กำหนด (FIFO = First in, First Out เอาอาหารที่ใส่ตู้เย็นก่อน ก็เอาอันนั้นออกมาบริโภคก่อน เพื่อลดการสูญเสียอาหาร กลายเป็นอาหารหมดอายุ)  เป็นต้น งานดังกล่าวเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

คิด…วางแผนก่อนซื้อ ก่อนจับจ่ายใช้สอย

คุ้ม…ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจากวัตถุดิบชิ้นหนึ่งๆ

แคร์…ใส่ใจต่อส่วนรวม ลดขยะ รักษ์โลก

ซึ่งงานเปิดตัวครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก คุณเคน ภูภูมิ จะมาช่วยกันรณรงค์แจก แท็ก Eat Me First! by Electrolux (คือ กินฉันก่อนนะ!)  เพื่อให้ท่านนำไปใช้ผูกกับภาชนะอาหาร ขวดนม โยเกิร์ต หรือ ของสดในตู้เย็น ซึ่งสามารถเขียนข้อความโน้ตด้านหลัง โน้ตแจ้งสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ให้เตือนความจำได้ด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคทานอาหารนั้นๆก่อนวันหมดอายุ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางใกล้ตัวที่ผู้บริโภคทุกคนทำได้ง่ายๆ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยกันลดขยะจากอาหาร (ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะที่ทิ้งทั้งหมด) นอกจากนี้ ร่วมกันโพสต์ภาพข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น จัดวางอาหารในตู้เย็นให้มองเห็นได้ง่าย (บางทีซุกไว้ในช่องฟรีซ จนตัวเองก็ลืมไปแล้ว นำออกมาทานไม่ได้อีกแล้ว กลายเป็นขยะไป) เป็นต้น

กิจกรรมออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคทั่วไปมีส่วนร่วมรณรงค์โครงการนี้ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อาหารจะมีมากเกินความต้องการ ด้วยกระแสโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ทรงพลัง จะช่วยส่งต่อความห่วงใยต่อส่วนรวมนี้ได้เป็นอย่างดี อีเลคโทรลักซ์ จึงจัดกิจกรรมแฮชแท็กและแชร์โครงการฯ ดังนี้;

1. โพสต์ภาพที่สื่อถึง “การร่วมรณรงค์ลดการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหาร” เช่น ภาพการจัดวางของในตู้เย็น อย่างเป็นระเบียบ ภาพการรับประทานอาหารหมดจาน ภาพการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากการดัดแปลงวัตถุดิบที่มีสภาพดีในตู้เย็นมาปรุงเป็นเมนูพิเศษ เป็นต้น พร้อมติด hashtag #EatMeFirstElectrolux สามารถร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook และ Instagram

2. หรือจะ Share ภาพต่างๆ โลโก้ เนื้อหา เคล็ดลับ ข้อแนะนำ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้จากเฟซบุ๊ก Electrolux Thailand นับเป็นมูลค่าด้วยเช่นกัน

55 eatme

โดยทุกๆ 3 การแชร์และแฮชแท็ก# มีค่าเท่ากับอาหารเช้าน้องที่ยากจน 1 มื้อต่อ 1 คน ในโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง (Breakfast for Kids) กิจกรรมจัดขึ้นภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2558 เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เด็กๆ ผ่านมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ยากไร้ให้มีอาหารเช้ารับประทาน (Breakfast for Kids) ซึ่งโภชนาการที่ดีเป็นพื้นฐานของสุขภาพกายใจที่ดี นำไปสู่การเรียนรู้การศึกษาที่มีคุณภาพ

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่เด็กๆ เป็นของขวัญปีใหม่ โดยการร่วมกันแฮชแท็กและแชร์เรื่องราวของโครงการ Eat Me First! by Electrolux