HomePR Newsเนสท์เล่ ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ จัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พร้อมแสดงผลงานโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ปีที่ 11 [PR]

เนสท์เล่ ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ จัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พร้อมแสดงผลงานโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ปีที่ 11 [PR]

แชร์ :

55

เนสท์เล่ ผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ตอกย้ำปณิธานของเนสท์เล่ ในการร่วมสร้างสังคมไทยให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Santos Or Jaune

ด้วยการร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อันได้แก่ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ” โดยเนสท์เล่จะนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน อาทิ บูธโครงการเด็กไทยสุขภาพดี กิจกรรมคาราวานครอบครัวแข็งแรง กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และการอ่านฉลากโภชนาการ

นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังได้ร่วมจัดการอภิปรายในหัวข้อ  “เนสท์เล่รวมพลัง เพื่อโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย” ในวันที่ 21 ต.ค. เวลา 13.15-14.15 น. บรรยายโดยนางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยมีคุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ รับหน้าที่พิธีกร

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บูธเนสท์เล่ ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 21-22 ต.ค.และเวลา 13.30 น. ของวันที่ 23 ต.ค.)

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tcn-conference.com/


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม