เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ออกกรมธรรม์ใหม่ “ฟรีดอมไลฟ์” ให้ลูกค้ามีอิสระทางการเงิน อิสระในการใช้ชีวิต [PR]

11

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต   ออกกรมธรรม์ใหม่ “ฟรีดอมไลฟ์ 80/10” และ “ฟรีดอมไลฟ์ 80/20” ที่ให้ลูกค้ามีอิสระทางการเงิน อิสระในการใช้ชีวิต

- Advertisement -

มร.อามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  บริษัทได้ออกกรมธรรม์ “ฟรีดอมไลฟ์ 80/10” และ “ฟรีดอมไลฟ์ 80/20” เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการมีอิสระทางการเงินเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับช่วงต่างๆของชีวิต เพราะมีเงินคืนทุกปีตลอดอายุสัญญากรมธรรม์จนผู้เอาประกันภัยอายุครบ 80 ปี  โดยมีจุดเด่นดังนี้

– รับเงินคืนทุกปี 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ชำระเบี้ยประกันภัย 10 หรือ 20 ปี

– ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 12 หรือ 22 จนอายุ 80 รับเงินคืนเพิ่มขึ้นเป็น 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

– แบบประกันนี้มีเงินก้อนคืน 2 ครั้ง คือ

1. สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 หรือ 21 รับเงินก้อน 100% ของทุนประกันภัย

2. เมื่อครบอายุสัญญากรมธรรม์ หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 80 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญาอีก 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

– พร้อมรับเงินปันผลตามกรมธรรม์ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยที่ปีกรมธรรม์ที่ 10 หรือ 20 จนถึงปีสิ้นสุดสัญญากรมธรรม์ที่อายุ 80 ปี

ด้วยเงินคืนตลอดสัญญา ลูกค้าจะสามารถวางแผนการเงินได้ในระยะยาว ไม่ว่าจะนำไปใช้จ่าย ใช้ในการศึกษาต่อ ใช้เริ่มต้นธุรกิจ ใช้ต่อยอดทางการเงิน หรือใช้เติมเต็มความสุขของชีวิตทั้งช่วงวัยทำงานและหลังเกษียณอายุ

ทั้งนี้ลูกค้ามีอิสระในการเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งแบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ แบบชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี โดยแบบประกันนี้มีความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยแบบดับบลิวพีให้ฟรี สูงสุดถึง 10 ล้านบาทตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท ความคุ้มครองนี้ทำให้ลูกค้าอุ่นใจได้ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตามแบบกรมธรรม์ตามเดิม ไม่ต้องกังวลเรื่องการชำระเบี้ยประกันภัย หากเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยหรือก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน เพราะบริษัทจะรับผิดชอบชำระเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือแทนให้เอง

นอกจากผลประโยชน์จากแบบประกันแล้ว ลูกค้ายังสามารถนำเบี้ยประกันภัยตามที่จ่ายจริงไปหักลดหย่อนภาษีได้ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาทอีกด้วย

อายุรับประกันภัยของ “ฟรีดอมไลฟ์ 80/10” ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี และ “ฟรีดอมไลฟ์ 80/20” อายุรับประกันภัย คือ 1 เดือน 1 วัน – 55 ปี  สามารถเริ่มต้นที่ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตเอฟดับบลิวดี หรือที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2832 6000 หรือที่เว็บไซด์ www.fwd.co.th หรือที่เฟสบุ๊ค facebook.com/fwdthailand