ครั้งแรกของโลกที่ “ตั๋วรถเมล์” กลายเป็น “สบู่พกพา” ในศรีลังกา

bus ticket soap

ชาวศรีลังกาส่วนใหญ่โดยสารด้วยรถประจำทางหรือรถเมลล์เป็นอย่างหนาแน่นในแต่ละวัน และเป็นแหล่งทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างดี  การยับยั้งเชื้อโรคส่วนใหญ่เริ่มต้นที่การล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ  โรงพยาบาล Asiri Hospitals  จึงปิ๊งไอเดีย  “สบู่ตั๋วรถเมล์” ครั้งแรกของโลก

- Advertisement -

เปลี่ยนตั๋วรถเมล์กระดาษธรรมดาที่เราทิ้งเกลื่อนเป็นขยะให้กลายเป็นสบู่  ซึ่งมีกลิ่นหอมสามารถพกพาและนำไปล้างมือหลังจากลงรถเมล์ได้ด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสอนให้ชาวศรีลังการู้จักล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็ห่างไกลจากเชื้อโรคได้แล้ว