ดีแทคประกาศแต่งตั้ง “ประเทศ ตันกุรานันท์” เป็น CTO [PR]

Prathet_1

ดีแทคประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน คือ นาฏฤดี อาจหาญวงศ์ ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทรัพยากรบุคคล Chief People Officer (CPO) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และ ประเทศ ตันกุรานันท์ ขึ้นเป็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี Chief Technology Officer (CTO) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใน 2 กลุ่มธุรกิจหลักครั้งนี้ จะเติมเต็มให้โครงสร้างการบริหารของดีแทคในทุกกลุ่มธุรกิจพร้อมเดินหน้า ตามกลยุทธ์การดำเนินงานไปสู่การเป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย 

- Advertisement -

นาฏฤดี อาจหาญวงศ์ เข้ารับตำแหน่งนี้พร้อมประสบการณ์สำคัญในด้านทรัพยากรบุคคลจากบริษัทระหว่างประเทศหลายแห่งและเคยดำรงตำแหน่ง Country Human Resources Director ให้กับบริษัทยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย ก่อนที่จะมาร่วมงานกับดีแทค นาฏฤดี มีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีในด้านทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายองค์กรและมีบทบาทในบริษัทระหว่างประเทศหลายแห่ง ตั้งแต่ธุรกิจ FMCG (Fast Moving Consumer Goods)ไปจนถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร นาฏฤดีมีความเข้าใจ สภาพแวดล้อมการตลาดและผู้บริโภคเป็นอย่างดีจากประสบการณ์การรับตำแหน่งที่เทสโก้ โลตัส  ที่ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย  และ ดำรงตำแหน่ง Head of HR ที่ บริษัทโนเกีย ซีเมนส์ ประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้บริหารงานทางด้านทรัพยากรบุคคล และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ภายในองค์กร นาฏฤดีจบปริญญาโทในด้าน Master of Arts in Human Resources Development จากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ Bachelor of Arts in Englishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Nardrerdee

ประเทศ ตันกุรานันท์ ก้าวขึ้นรับตำแหน่ง Chief Technology Officer หลังดำรงตำแหน่ง Acting Chief Technology Officer ตั้งแต่เดือนมกราคม2558 ก่อนหน้านี้ ประเทศได้ผ่านบทพิสูจน์ความสามารถในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี จากการเป็นผู้บุกเบิกวางโครงสร้างพื้นฐานในการเปิดให้บริการในประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้ประเทศยังได้เป็นส่วนสำคัญของการวางแผนขยายโครงข่ายของดีแทค 3G และ 4G ทำให้ดีแทคพัฒนาในด้านประสิทธิภาพของโครงข่ายมากมายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา

 

ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ผมมีความมั่นใจว่า คุณประเทศจะสามารถนำกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีไปสู่เป้าหมายในการให้ดีแทคขึ้นเป็นผู้นำในการบริการโครงข่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ในฐานะ Chief Technology Officer ประกอบกับความสามารถด้านทรัพยากรบุคคลของคุณนาฏฤดี และความรู้เชิงลึกในธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ B2B และการทำงานในบริษัทต่างชาติในประเทศไทยเป็นสิ่งที่สำคัญและเหมาะสมเป็นอย่างมาก คุณนาฏฤดีจะมีบทบาทในการบริหารบุคลากร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความยั่งยืนให้กับองค์กรดีแทค”