ธนาคารธนชาต (TBANK) โตต่อเนื่องสองไตรมาสติดต่อกัน เงินกองทุน BIS แข็งแกร่ง NPL ลดฮวบ สำรองแกร่ง [PR]

564ธนชาต (TBANK) แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2558 มีผลประกอบการดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 2,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท หรือ 5.51% จากไตรมาสก่อน เงินกองทุนของธนาคาร BIS Ratio เพิ่มเป็น 17.19% และธนาคารสามารถบริหารจัดการ NPL ได้เป็นอย่างดี โดย NPL ของธนาคารลดลงมาอยู่ที่ 2.76% โดยอัตราส่วนสำรองหนี้สูญปรับเพิ่มขึ้นเป็น 105.92% แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของธนาคารมากยิ่งขึ้น

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) หรือ TBANK   กล่าวว่า “แม้ภาวะเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัว แต่ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการปรับตัวและการแสวงหารายได้ในกลุ่มธุรกิจการเงินที่หลากหลายครบวงจร      ทำให้ธนาคารธนชาตมีผลประกอบการที่ดีและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมๆ กัน โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2558 จำนวน 2,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท หรือ 5.51% จากไตรมาสก่อน และมีกำไรในงวด 6 เดือน ปี 2558 จำนวน 5,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361 ล้านบาท หรือ 7.36 % เป็นผลมาจากการเติบโตของทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนิน  งานได้อย่างดี ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการ NPL ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ NPL ทั้ง NPL เก่าที่เป็นลูกค้าธุรกิจที่ตกค้างมาตั้งแต่ควบรวมกิจการ และ NPL ใหม่ที่เป็นรายย่อย ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจลดลงอย่างต่อเนื่อง มาอยู่ที่ 2.76% ขณะที่อัตราส่วนสำรองหนี้สูญปรับเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย เป็น 105.92% ส่วนเงินกองทุนของธนาคาร (BIS Ratio) ได้เพิ่มขึ้นเป็น 17.19% แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของธนาคารมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”

- Advertisement -

นายสมเจตน์ กล่าวต่อไปว่าผลประกอบการที่ดีขึ้นนี้ไม่เพียงเกิดจากการบริหารจัดการ แต่ยังเกิดจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business Transformation) ที่ธนาคารได้ทุ่มเทปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางด้าน นายปีเตอร์ เบสซี่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต กล่าวเสริมในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business Transformation) ว่า “เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตได้เปิดให้บริการ Thanachart iBiz อย่างเต็มรูปแบบ เป็นบริการธนาคารออนไลน์รูปแบบใหม่ให้บริการลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กรในการทำธุรกรรมธนาคารหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจของลูกค้า อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ในทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการและมั่นใจได้ว่าระบบมีความมั่นคงและความปลอดภัยด้วยมาตรฐานในระดับสากล

นอกจากนี้ หัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือการให้บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลูกค้าได้ประโยชน์ที่ดีขึ้นจากบริการที่ได้รับ ธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของพนักงานในองค์กร ให้มุ่งเน้นการเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญก่อน เพื่อจะได้เลือกสรรบริการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ นำเสนอให้ลูกค้าพิจารณา ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและประทับใจในการใช้บริการของธนาคาร และเห็นคุณค่าของธนาคาร ซึ่งจะทำให้ธนาคารของเรามีความแตกต่างไปจากธนาคารอื่นๆทั่วไปอย่างแน่นอน