สัมมนา..เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ Global vs Local Brand Success

m academy global brands

เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ Global vs Local Brand Success การพูดคุยแลกเปลี่ยนจะมีวิทยากรรับเชิญทั้งหมด 4 ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำจากทั้งบริษัทสัญชาติไทย (Local Brand) และบริษัทข้ามชาติ (Global Brand) และดำเนินรายการโดย ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ โดยมีประเด็นหลักของการพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองการสร้างและบริหารแบรนด์ของหลากหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

- Advertisement -

การพูดคุยในประเด็นเหล่านี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นความท้าท้ายที่ประสบ และ เทคนิคเคล็ดลับที่นำมาปรับใช้จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟัง

โดยมีวิทยากรรับเชิญ 4 ท่านคือ

  • Mr. Antonio Jr. Vivencio Del Rosario

General Manager, Thailand / Laos and Myanmar, Coca-Cola Thailand Limited

  • Mr. Fred Mouawad

Chairman and CEO, Synergia One Group of Companies

  • Mr. Marcos Purty

Managing Director GM Thailand & Chevrolet Sales, General Motors (Thailand) Limited

  • Mr. Monchai Chokephaibulkit

Deputy Managing Director, Football Thai Factory Sporting Goods Company Limited

M academy 2015 global2

งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับเคล็ดลับ การดำเนินชีวิตและธุรกิจจากวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยตนเองในระดับแนวหน้าของประเทศ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จ

กลุ่มผู้เข้าฟังการสัมมนา ผู้บริหาร บุคลากรที่สนใจการเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จของผู้บริหาร

สถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13:00 – 16:30

ติดต่อเข้าอบรม โทรศัพท์ 0-2250-4681

Website: www.m-academy.in.th  Facebook: https://www.facebook.com/MCD.TRNC

จัดโดย The Roundtable , ศูนย์การเรียนรู้ เอ็มอะคาเดมี่  (M Academy)