Homedating website for felons“แสนสิริ” ร่วมต้านใช้แรงงานเด็ก เปิดตัว The Good Space แหล่งเรียนรู้กลาง “ไซต์ก่อสร้าง”

“แสนสิริ” ร่วมต้านใช้แรงงานเด็ก เปิดตัว The Good Space แหล่งเรียนรู้กลาง “ไซต์ก่อสร้าง”

แชร์ :

sansiri goodspace 3

เพราะว่าการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นจากการใส่ใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ทุกภาคส่วนที่เชื่อมโยงกับองค์กร แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นฟันเฟืองขนาดเล็กเพราะจุดเล็กๆ นี่เองที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า และสร้างสังคมที่ดี จึงเป็นที่มาของ แคมเปญ The Good Space จาก “แสนสิริ” ที่ร่วมมือกับ UNICEF Thailand รณรงค์ให้ยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบที่ธุรกิจ และใส่ใจพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เป็นอันตรายกับเด็ก

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นกำลังหลัก หรือแม้แต่คนไทยที่ทำงานในอาชีพใช้แรงงาน คนเหล่านี้อาจไม่มีโอกาสในสังคมมากนักในการดูแล ให้การศึกษาและเลี้ยงดูลูก ในช่วงเวลาที่พวกเขาเองก็ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว “แสนสิริ” ซึ่งทำงานในธุรกิจนี้มานานจึงตระหนักดีว่า ในสถานที่ก่อสร้าง ไซต์งานต่างๆ อาจไม่ใช่ที่ๆ ปลอดภัยนักสำหรับเด็กๆ เหล่านี้ จึงจัดทำแคมเปญ The Good Space รณรงค์ให้ผู้รับเหมาในโครงการของแสนสิริ เพิ่มความใส่ใจ จัดสรรพี้นที่สำหรับเด็ก ให้มีที่เล่นและเรียนรู้ในพื้นที่ของโครงการ เพื่อเสริมทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก เริ่มจากโครงการเชโลน่า และบ้านแสนคราม อำเภอหัวหิน ตั้งแต่ปี 2555อย่างไม่เป็นทางการ เป็นเพียงการทดลองในระยะแรก แต่หลังจากวันที่ 19  กุมภาพันธ์ ทางแสนสิริจะร่วมมือกับUNICEF และพันธมิตรในการก่อสร้าง ประกาศจุดยืนลงนาม MOUสนับสนุนการยุติแรงงานเด็กในไซต์งานก่อสร้าง และขยายความร่วมมือในการทำพื้นที่สำหรับเด็ก(Child Space) ในไซต์งานก่อสร้างอื่นๆ ในโครงการแสนสิริ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับพันธมิตรให้งดเว้นการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ไม่สนับสนุนผู้ว่าจ้างที่มีการใช้แรงงานเด็กในทุกกรณี และสิทธิในการบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง กรณีพบว่ามีคู่ค้าละเมิดสัญญาในเรื่องดังกล่าว

sansiri goodspace

sansiri goodspace 11

มีคำพูดที่กล่าวไว้ว่า “A house is made of brick and stone. A home is made of love alone.” แสนสิริ ซึ่งอยู่ในธุรกิจก่อสร้าง แต่การจะสร้างให้พื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นบ้าน(Home) ที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มจากคนทำงานในทุกๆ ระดับชั้น สอดคล้องกับแนวคิดหลักของแบรนด์ที่เชื่อว่า “Construct a life, not just buildings” ซึ่งแสนสิริทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่มีส่วนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับทุกๆ คนที่อยู่รวมกันในสังคมไทย

สำหรับแคมเปญดีๆ แบบนี้ ถ้าหากว่าองค์กรอื่นจะหยิบยกหรือนำไปปรับใช้ แสนสิริ ก็ไม่หวงไอเดียแต่อย่างใด และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจหรือคนที่ทำงานในธุรกิจอสังหาริทรัพย์เล็งเห็นความสำคัญ ใส่ใจเด็กๆ ที่อยู่ในใกล้พื้นที่ก่อสร้าง จนนำไปสู่การจัดสรรพื้นที่และให้การศึกษาตามสมควรกับพวกเขา สามารถเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญนี้ได้ที่ http://www.sansiri.com/socialchange/

และร่วมรับชมเหตุผลของการทำแคมเปญนี้ จากคุณ เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผ่านคลิปวิดีโอ

และรู้จักแคมเปญ  The Good Space ได้ที่

เย้ๆๆ อีกหนึ่งช่องทางรับข่าวสารกับ Brand Buffet  ผ่าน LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

  เพิ่มเพื่อนรัวๆ  ที่ ID :   @brandbuffet

เพิ่มเพื่อน
[Advertorial]


แชร์ :

You may also like