เหลือเชื่อ ! เทคโนโลยีที่ทำให้คนตาบอดเห็นภาพในอดีตได้


Touchable Memories

ต่อไปนี้คนตาบอดก็มีภาพถ่ายได้นี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ LOLA กลุ่มนักพัฒนาจากประเทศสิงคโปร์สร้างสรรค์ผลงานจากภาพถ่ายออกมาเป็น 3 มิติเพื่อทำให้คนตาบอดได้สัมผัสกับความทรงจำในอดีต ในโปรเจกท์ “Touchable Memories”  LOLA ให้เทคโนโลยีของบริษัท 3D Priting ที่ชื่อว่า Pirate3D นอกจากภาพถ่ายที่ช่วยฟื้นความทรงจำที่น่าประทับใจมาให้คนตาบอดแล้วโปรเจกท์นี้ไอเดียไปไกลถึงขนาดทำภาพในภาพยนตร์บางฉากขึ้นมาเพื่อทำให้คนตาบอดเข้าถึงหนังที่จากเดิมฟังได้อย่างเดียวโดยเลือกเป็นบางฉากทำพิมพ์เป็นโมเดล 3 มิติออกมา

- Advertisement -

Touchable Memories 2

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=f-4AmztnIYw[/youtube]

Source