100 อันดับแบรนด์มูลค่าสูงสุดในโลก ปี 2014 [Interbrand]

  Picture1

   

  - Advertisement -

  มาเป็นประจำทุกปี  Interbrand  ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก จะมาเปิดเผยรายงาน 100 Best Global Brands 2014(100 แบรนด์มูลค่าสูงสุด)จัดทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 15  โดยผลการจัดอันดับ  6 อันดับแรกไม่เปลื่ยนแปลงไปจากปี 2013  Apple  ยังคงคว้าแชมป์แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับที่ 1 (118,863 ล้านเหรียญฯ) โดยเติบโตจากปีที่แล้ว 21%  อันดับที่ 2  Google (107,439)  อันดับ ที่3  Coca Cola (81,563)  อันดับที่ 4 IBM (72,244)อันดับที่ 5 Microsoft (61,154) และอันดับ 6  GE (45,480)

  Top Riser (แบรนด์ที่มีอัตราเติบโตสูงสุด 5 อันดับ)

  1. Facebook   +86%

  2. Audi  +27%

  3. Amazon  +25%

  4. Volkswagen +23%

  5. Nissan  +23%

   

  แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุด 15 อันดับ ปี 2014  ดังนี้

  1. Apple

  2. Google

  3. Coca Cola

  4. IBM

  5. Microsoft

  6.GE

  7.Samsung

  8.Toyota

  9. McDonald’s

  10. Mercedes Benz

  11. BMW

  12. Intel

  13. Walt Disney

  14. Cisco

  15. Amazon

   

   

  interbrand 100 best global brands 2014

   

  interbrand 100 best global brands 20124

   

  Methodology วิธีการให้คะแนนในการจัดอันดับมี 3 ปัจจัย คือ  1. Financial Analysis  2. Role of Brand 3. Brand Strength 4. Data Sources

  Best Global Brands ทั้ง 100 อันดับดูที่นี่