10 ตำแหน่งงานสาย “ดิจิตอล” ที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุด

 

digital-creative-jobs-salary-guide most salary

- Advertisement -

เว์บไซต์ Onward  Search จัดทำ infographic : Salary Guide for The 10 Hottest Digital Creative Jobs  (10 ตำแหน่งงานในสาย Digital Creative ที่ฮอตมากที่สุด ซึ่งจัดอันดับจากรายได้เฉลี่ยต่อปีมากที่สุด   (ดอลลาร์สหรัฐ)  โดยการสำรวจครอบคลุมใน 20 รัฐของสหรัฐอเมริกา  ดังนี้

 

1. Web Developer   ( 82,000 USD )

2. Web Designer (62,000)

3. Information Architect (99,000)

4. UX Designer (87,000)

5. Interactive Designer (64,000)

6. Front End Developer (85,000)

7. Digital Project Manager  (78,000)

8. Art Director (70,000)

9. Copy Writer (56,000)

10. Graphic Designer (47,000)