Tag: Salary

เรียนสูง+เกรดสวย+ย้ายงานบ่อย  3 ปัจจัย ส่งผลมนุษย์เงินเดือนรายได้พุ่ง

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ EIC ทำการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หางานของคนไทย เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีระดับรายได้เพิ่มสูงมากขึ้นของเหล่ามนุษย์เงินเดือน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้เงินเดือนในระดับที่สูงมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ประกอบด้วย 1. “ยิ่งจบสูง เงินเดือนยิ่งมาก” ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับเงินเดือนของผู้สมัครงาน  EIC ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครงาน (resume) ออนไลน์จำนวนกว่า 7 แสนราย จากเว็บไซต์หางานของไทย พบว่า เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นของคนที่จบระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่าจะอยู่ที่ราว 14,000 บาท ขณะที่คนที่จบปริญญาตรีซึ่งเป็นคนส่วนมากของกลุ่มตัวอย่าง (คิดเป็น 84% ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด) มีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ราว 17,000...

‘ผลสำรวจเงินเดือนและแนวโน้มการจ้างงานในไทย ปี 2562’ พร้อมระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการเปลี่ยนงาน

ผลการสำรวจเงินเดือนโดย โรเบิร์ต วอลเทอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับโลกสัญชาติอังกฤษ เปิดเผยข้อมูลการสำรวจเงินเดือนล่าสุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี พ.ศ.​2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 20 ชี้ให้เห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนที่แข็งแกร่งจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน ซึ่งนับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการขยายตลาดอย่างมีเสถียรภาพดังนั้น บุคลากรมืออาชีพที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ จึงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทต่างๆ เร่งปรับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่เป็นที่ต้องการในตลาดมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดอัตราเงินเดือนและสวัสดิการที่สูงขึ้น รวมไปถึงการแสดงให้เห็นว่า ผู้สมัครที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อบริษัทรวมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการขยายงานในตลาดแรงงานมากขึ้นในปี 2562...

jobsDB เผยรายงานผลข้อมูลฐานเงินเดือนเชิงลึกปี 2559

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด  เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชียแนะบุคลากรไทยต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวทันความต้องการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในยุคหน้า พร้อมกับเผย 10สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด และข้อมูลฐานเงินเดือนเชิงลึกจากทุกอุตสาหกรรม และระดับตำแหน่งงาน จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 40,000 รายทั่วประเทศ มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 10 สายงานที่ตลาดงานต้องการมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปงานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ ธุรการและทรัพยากรบุคคล วิศวกรรม...

10 ตำแหน่งงานสาย “ดิจิตอล” ที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุด

 เว์บไซต์ Onward  Search จัดทำ infographic : Salary Guide for The 10 Hottest Digital Creative Jobs  (10 ตำแหน่งงานในสาย Digital Creative ที่ฮอตมากที่สุด ซึ่งจัดอันดับจากรายได้เฉลี่ยต่อปีมากที่สุด   (ดอลลาร์สหรัฐ)  โดยการสำรวจครอบคลุมใน 20 รัฐของสหรัฐอเมริกา  ดังนี้ 1....