ADMAN 2014 ชี้โฆษณาต้องเร่ง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” ชูธีม The New Frontier สร้างสรรค์วิธีพิชิต “พรมแดนใหม่” [PR]

adman_

แอดแมนฯ 2014 ชูแนวคิด “The New Frontier” กระตุกต่อมอุตฯ โฆษณาและสื่อสารการตลาดตระหนักถึงการค้นหาวิธีพิชิต พรมแดนใหม่” ของโลกการสื่อสาร เพื่อตอบโจทย์และก้าวทันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าและแบรนด์    

- Advertisement -

อ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งานประกวด  Adman Awards & Symposium ประจำปี 2014  เลือกใช้แนวคิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์ (The New Frontier)  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นปัจเจกมากขึ้น จนถึงเครื่องมือการสื่อสารและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่สร้างช่องทางการสื่อสารใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์ หรือที่เรียกว่าเป็น “พรมแดนใหม่”

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่วงการโฆษณา ตั้งแต่นักการตลาด ครีเอทีฟและสื่อสารการตลาด จะต้องมองให้ทะลุและแก้โจทย์ให้ได้เพื่อให้การตลาดและการสื่อสารที่ส่งออกมามีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

“โลกของการสื่อสารการตลาดวันนี้ เป็นมากกว่าการโฆษณา จากไลฟ์สไตล์และ การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยี และมีอิทธิพลมากต่อการสร้างภาพพจน์และยอดขายของแบรนด์ นักโฆษณาหรือนักสื่อสารการตลาดต้องเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อตามผู้บริโภคให้ทัน โดยที่ไอเดียต้องมีพลังที่จะ  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คน” อ่อนอุษา กล่าวเสริม

สำหรับภาพรวมของวงการโฆษณาไทยปี 2557 สมาคมฯ คาดว่าจะมีอัตราคงที่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 135,000 ล้านบาท โดยปัจจัยสำคัญจากผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และส่งผลลบมาถึงช่วงครึ่งแรกของปีนี้

ด้าน วีรชน วีรวรวิทย์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน Adman Awards & Symposium 2014 กล่าวเสริมว่า เหตุผลที่คณะกรรมการเลือกใช้แนวคิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์” เพราะต้องการจะสื่อว่าโจทย์สำคัญในวันนี้ของวงการโฆษณาและสื่อสารการตลาด คือ ต้องค้นหาวิธีพิชิตพรมแดนใหม่ของโลกการสื่อสาร เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงและครองใจผู้บริโภคยุคปัจจุบัน

งานแอดแมนฯ ปีนี้ต้องการกระตุ้นเตือนให้อุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อสารการตลาด ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทิศทางการสร้างแบรนด์ต้องสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพราะด้วยไลฟ์สไตล์และวิธีคิดใหม่ๆ ทำให้เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ขณะที่เทคโนโลยีทำให้เกิดสื่อใหม่ๆ เกิดวิธีการถ่ายทอดและนำเสนอรูปแบบใหม่ นำไปสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าในตลาดใหม่ๆ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่วงการโฆษณาและสื่อสารการตลาดต้องตามให้ทัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะสัมพันธ์กับความอยู่รอดของธุรกิจการตลาดและโฆษณา

อาวุธสำคัญในการพิชิตพรมแดนใหม่ คือ การนำความคิดสร้างสรรค์ และกลยุทธ์สื่อสารการตลาดสมัยใหม่มาผสานปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีนี้จะไม่จำกัดแค่เพียงวงการโฆษณาและสื่อสารการตลาดเท่านั้น หากยังสามารถนำไปปรับใช้กับภาคธุรกิจอื่นๆ ได้ด้วย

สำหรับงานแอดแมนฯปีนี้นอกจากการประกวดผลงานโฆษณาฯ แล้ว ยังได้ขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งสัมมนาวิชาชีพที่ร่วมกับนิตยสาร BrandAge, สัมมนากลุ่มนักศึกษาที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก (DITP) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเสวนา workshop หัวข้อ “Sustainable Brand, Sustainable Business” สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

ขณะเดียวกัน ก็ร่วมกับเว็บไซต์  BrandBuffet.in.th  จัดทำ รางวัลโฆษณาขวัญใจมหาชน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการตัดสิน ทั้งยังได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์อื่นๆ จากสื่อพันธมิตร True visions, PPTV, Marketing Oops!! อีกด้วย

อนึ่งพิธีมอบรางวัลการประกวดงาน Adman Awards & Symposium 2014 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ฮอลล์ A1 เซ็นทาราแกรนด์ ชั้น 22, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

adman 2014

Comments are closed.