โฆษณาสะเทือนขวัญ “ปฐมพยาบาลไม่เป็น” ความตายจะพรากคนที่คุณรักจากไปแบบ “ต่อหน้าต่อตา”

stjohnambulance2

St John Ambulance องค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งให้บริการชุมชนผ่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ได้ออกโฆษณาตัวใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนทั่วไป หันมาตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลขั้นต้น

- Advertisement -


โฆษณาดังกล่าวมีชื่อว่า Break the Barrier ซึ่งมีความยาวเพียง 1 นาที ทว่า กระแทกกระทั้นอารมณ์ของผู้ชมได้อย่างถนัดถนี่ ชวนให้รู้สึกจุก เพราะ มันได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก แม้คุณจะอยู่บริเวณใกล้เคียงและสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลย ก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้น อันเสมือนเกราะป้องกันที่กั้นไม่ให้คุณเข้าไปช่วยเหลือคนที่คุณรักได้

stjohnambulance1


stjohnambulance4

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tCbcCBKO8dA[/youtube]

ที่มา: Youtube