HomeCreativitySamsonite โชว์ความอึดโยนจากที่สูง 15 ม. และทุ่มด้วยรถหนัก 300 โล จะเกิดไรขึ้น ?

Samsonite โชว์ความอึดโยนจากที่สูง 15 ม. และทุ่มด้วยรถหนัก 300 โล จะเกิดไรขึ้น ?

แชร์ :

samsonite gravity teast

ในเมื่อนักเดินทางทั้งหลายต่างต้องการให้สิ่งของในกระเป๋าเดินทางของตนเองปลอดภัย  ความทนทานและคงทนของกระเป๋าจึงเป็นที่หลายๆคนมอง  Samsonite แบรนด์กระเป๋าเดินทางชื่อดัง จึงตอกย้ำจุดแข็งของแบรนด์ คือ “ความทนทาน” ล่าสุดด้วยโปรเจ็ึค Samsonite VS Gravity  ทิ้งกระเป๋าลงจากที่สูงราว 15 เมตรสู่รถขนกระเป๋า

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

แต่หลังจากทิ้งลงมากระเป๋าก็ยังมีสภาพดีอยู่  เพื่อเพิ่มเข้มข้นจึงปล่อยรถขนกระเป๋าน้ำหนัก 300 กิโลกกรัมทิ้งสูงราว 15 เมตรทิ้งมาใส่กระเป๋า Samsonite  แต่เสียหายเพียงผิวๆเท่านั้น  ทั้งนี้ต้องยกความดีให้กับเทคโนโลยี Curv ของ Samsonite

 

samsonite gravity 1

samsonite gravity test

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=75Pu9rNUV1w[/youtube]

 

 

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม