KTC ทุบสถติปี 56 กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1,283 ล้านบาท เติบโต 403% [PR]

ktc logo

เคทีซี (KTC) แจ้งผลประกอบการปี 2556 กำไร 1,283 ล้านบาท สร้างสถิติใหม่ในประวัติการณ์ตั้งแต่เปิดบริษัทฯ ด้วยความเติบโตแข็งแกร่งทุกด้าน ผู้ถือหุ้นเตรียมเฮด้วยกำไรต่อหุ้นถึง 4.97 บาท ประกาศแผนกลยุทธ์เดินหน้าธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อหวังขึ้นแท่นอันดับ 1 ของธุรกิจบัตรเครดิตใน 5 ปี ด้วยแนวคิด “Make It Better” สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าในทุกมิติ

- Advertisement -

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1,283 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นถึง 4.97 บาท และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากขึ้น เมื่อบริษัทฯ สร้างสถิติใหม่ได้เร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ต่างๆ”

“ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 51,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้าที่ 49,138 ล้านบาท พอร์ตลูกหนี้รวมสุทธิเท่ากับ 46,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 44,552 ล้านบาท ฐานสมาชิกรวม 2.21 ล้านบัญชี ประกอบด้วย บัตรเครดิต จำนวน 1.57 ล้านบัตร ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิ 32,875 ล้านบาท สินเชื่อบุคคลเคทีซี แคช จำนวน 6.39 แสนบัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคล     เคทีซี แคช สุทธิ 13,597 ล้านบาท เป็นต้น”

“บริษัทฯ มี กำไรสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 1,283 ล้านบาทเติบโต 403% จากช่วงเดียวกันของปี 2555 เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 10% อยู่ที่ 13,868 ล้านบาท จาก 12,622 ล้านบาท โดยที่รายได้ดอกเบี้ย (รวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน) รายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ เท่ากับ 8,296 ล้านบาท 3,645 ล้านบาทและ 1,926 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมภาษีเงินได้) เท่ากับ 12,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% ด้วยผลของค่าใช้จ่ายในการบริหารงานรวมและค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากปี 2555 ถึง 20% และ 4% อยู่ที่ 5,274 ล้านบาท และ 1,865 ล้านบาท จากการลดการใช้บริการของบริษัทฯ ภายนอกลง”

“สำหรับแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว บริษัทฯ จะเน้นการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจและสานความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจและสมาชิกอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น อันดับหนึ่งของธุรกิจบัตรเครดิตภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยในปี 2557 จะใช้ แนวคิดหลัก “Make It Better” เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าและเป็นประโยชน์ให้ครอบคลุมในทุกมิติความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สมาชิก ผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตร และสังคม”

 

K.Rathian_KTC
ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี”