HomePR Newsเคทีซี ขานรับวาระแห่งชาติ จับมือพันธมิตรธุรกิจประกันและโรงพยาบาล เปิดวงเสวนา KTC FIT TALK 11 “กว่าจะเกษียณก็สายเสียแล้ว” [PR]

เคทีซี ขานรับวาระแห่งชาติ จับมือพันธมิตรธุรกิจประกันและโรงพยาบาล เปิดวงเสวนา KTC FIT TALK 11 “กว่าจะเกษียณก็สายเสียแล้ว” [PR]

แชร์ :

เคทีซีชวนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดเวทีเสวนา KTC FIT TALK ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “กว่าจะเกษียณก็สายเสียแล้ว” กระตุกคนไทยตระหนักรู้ อย่ารีรอจนถึงวัยเกษียณ แนะวางแผนการเงินการลงทุนและสุขภาพเพื่อผลระยะยาว เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย แบบ Smart Health & Smart Wealth โดยดึงเหล่ากูรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดมุมมองแบบเจาะลึก พร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษที่เหมาะสมและมีคุณค่าสำหรับสมาชิกบัตรเคทีซี ควบคู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและสุขภาพ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ แพทย์ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (VitalLife Scientific Wellness Center) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เข้าไปทุกที ซึ่งข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยว่า ในปี 2566 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 13 ล้านคน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยความต้องการของผู้สูงอายุจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่มและยารักษาโรค / ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน / ความต้องการสุขภาพกายและใจที่ดี รวมถึงการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่จำเป็น”

“ปัจจุบันการดูแลตัวเองแบบองค์รวมที่เน้นการดูแลทั้งสุขภาพกายและใจ กำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและอยากสนับสนุนให้คนทุกวัยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อผลในระยะยาว เพราะการดูแลป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา และเพื่อการเกษียณอย่างสำราญ เราควรเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่ช่วงอายุ 35 เพื่อเตรียมตัว ปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นโปรแกรมการดูแลสุขภาพ เพื่อการมีอายุยืนยาวอย่างเยาว์วัย พร้อมปรับสมดุลของคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม”

นายสุวัฒน์ เทพปรีชาสกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (หมวดประกัน) “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “กลุ่มสมาชิกบัตรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการวางแผนเตรียมความพร้อมทางการเงินและสุขภาพเพื่อการเกษียณอย่างมีคุณภาพ และเป็นกลุ่มมีกำลังซื้อ ซึ่งเคทีซีมองเห็นโอกาสในการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกบัตรเครดิตมีการวางแผนชีวิตที่ดี เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยในระยะยาว โดยปัจจุบันพอร์ตของเคทีซีมีสมาชิกที่ใช้บัตรเครดิตในการซื้อและชำระเบี้ยประกันแตกต่างกันไปตามอายุ โดยช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป มีจำนวนสมาชิก 62% ของสมาชิกบัตรที่ชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตเคทีซี”

“ภาพรวมของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดประกัน ยังคงมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่งในหมวดการใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งประกันชีวิต (Life) และประกันวินาศภัย (Non-Life) ซึ่งส่งสัญญาณให้เห็นถึงการหันมาใส่ใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินและสุขภาพมากขึ้น เราจึงมองหาโอกาสในการเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆ และคนในวัยทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนทางการเงินและสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ โดยเฉพาะช่วงอายุก่อนเข้าสู่วัยเกษียณที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งเคทีซีได้รวบรวมข้อเสนอและสิทธิพิเศษที่สอดคล้องกับแต่ละไลฟ์สไตล์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งรับเครดิตเงินคืน คะแนนพิเศษ ส่วนลด และผ่อนชำระ ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจประกันชั้นนำมากมายกว่า 69 ราย”

นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน กล่าวว่า “จากจำนวนคนสูงอายุที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายของคนในวัยเกษียณที่มากตามไปด้วย การเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน และถ้าหากได้เริ่มต้นเร็วก็จะเป็นหลักประกันให้กับชีวิตในวัยหลังเกษียณได้อย่างมั่นคง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแผนประกันที่หลากหลายสามารถออกแบบชีวิตหลังวัยเกษียณด้วยตัวเอง เช่นผลิตภัณฑ์ บำนาญ เรดดี้ หรือ ผลิตภัณฑ์ ไลฟ์ รีไทร์5 ให้คุณเตรียมความพร้อมกับการใช้จ่ายในยามเกษียณ และ ผลิตภัณฑ์ ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า ที่ช่วยให้คุณวางใจกับเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้คุณมีชีวิตยามเกษียณอย่างมีคุณภาพ”

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (หมวดสุขภาพและความงาม) “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แนวโน้มการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดสุขภาพและความงามเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และเติบโตกว่า 20% ในปี 2566 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดสุขภาพและความงามเป็นอันดับต้นๆ และยังพบว่าสมาชิกบัตรเครดิตในแต่ละช่วงอายุมีการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยในหมวดโรงพยาบาล สมาชิกบัตรเครดิตที่เป็นกลุ่มสูงวัยที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนถึง 40% ในขณะที่หมวดความงามและกีฬาจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนอายุตั้งแต่ 30 – 50 ปี สมาชิกบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงามมีแนวโน้มเด็กลง ซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่ในทุกช่วงวัยมีการใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นเพื่อให้ตนเองดูดีทั้งภายในและภายนอก เคทีซีพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกทุกกลุ่มทุกช่วงวัย โดยเป็นการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรด้วยสิทธิพิเศษที่หลากหลายครอบคลุมทุกช่วงอายุ อีกทั้งได้ร่วมกับพันธมิตร

โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม และร้านขายยา รวมกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ พันธมิตรคลิกนิกเสริมความงาม ร้านนวดสปา ร้านทำผม ร้านทำเล็บ กว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ และพันธมิตรแบรนด์กีฬา ร้านค้ากีฬาชั้นนำ สตูดิโอฟิตเนสกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เพราะนอกจากการวางแผนการเงินที่ดี หรือ Smart Wealth แล้ว เราอยากเห็นคนไทย Smart Health สมาร์ทดูดี ผิวพรรณสวยงาม สุขภาพแข็งแรง เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปกับการทำทุกกิจกรรมที่ต้องการ”

ภายในงานเสวนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณหมอแอร์ นายแพทย์อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา คุณหมอชื่อดัง ผู้ที่เป็นทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคและความผิดปกติของหัวใจ ประจำศูนย์ Health Performance Team นักไตรกีฬา นักวิ่งมาราธอนระดับแนวหน้า และยังเป็นเจ้าของธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์กีฬาสำหรับนักไตรกีฬา และนักวิ่ง ในนาม Avarin (เอวาริน) มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน และการดูแลสุขภาพอีกด้วย


แชร์ :

You may also like