เอสซีจีจัดกิจกรรม “SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต 1 Day Trip” [PR]

เอสซีจีจัดกิจกรรม SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต 1 Day Trip_resized

เพราะว่าเอสซีจีเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งเอสซีจีมีอุดมการณ์ข้อหนึ่งในการดำเนินธุรกิจว่า “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” หลายๆ กิจกรรมของเอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเพื่อให้กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่มากขึ้น เอสซีจีจึงจัดกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊คเพจ “SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต” โดยมี แอดยิ้ม ออนไลน์ เอเยนซี่ เป็นผู้ช่วยดูแลและประสานงานการจัดกิจกรรมออนไลน์

- Advertisement -

เนื่องในโอกาสครบรอบเอสซีจี 100 ปี เอสซีจีได้กิจกรรม “SCG รักษ์น้ำเพื่ออนาคต 1 Day Trip” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊คเพื่อรับสมัครสมาชิกในเพจ จำนวน 40 ท่าน ไปร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและสร้างฝายชะลอน้ำอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง ที่มีผู้ใหญ่สมศักด์  เครือวัลย์ ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การตอบคำถามถึง “วิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” รวมทั้งแชร์แนวคิดการอนุรักษ์น้ำออกไปในโซเชี่ยล มีเดีย เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถมีส่วนร่วมอย่างง่ายๆ กับกิจกรรมหน้าแฟนเพจ ซึ่งผลตอบรับปรากฏว่ามีจำนวนผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 100 คน และผู้สมัครแต่ละคนสมัครใจอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบไม่หวังผลตอบแทน ก็ต้องถือว่าแฟนเพจของ“SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต” เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจตรงกับคอนเซ็ปท์ของเพจ จึงทำให้กลุ่มแฟนของเพจมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเพจเป็นอย่างดี

จากความสำเร็จของกิจกรรมนี้ เชื่อว่าจะเป็นบทพิสูจน์ว่า กิจกรรม CSR ขององค์กรต่างๆ ก็สามารถใช้สื่อออนไลน์เข้ามาเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน และเป็นส่วนหนึ่งที่ชักจูงให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจเฉพาะ เข้าร่วมกับกิจกรรมเอาท์ดอร์กับแบรนด์ด้วยความเต็มใจ