ค่านิยม ความหวังสำหรับอนาคต มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวคนไทย จึงได้ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนประจำ[PR]

Photo-TH

ความสนใจในระบบการศึกษาเอกชน ยังคงมีเพิ่มมากขึ้นในครอบครัวของคนไทย ดังนั้นตัวแทนจากโรงเรียนประจำทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จึงได้กลับมาเพื่อพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนในเมืองไทยอีกครั้ง เป็นการทัวร์เอเชียครั้งที่ 20 จัดโดยสมาคมโรงเรียนประจำ (The Association of Boarding Schools หรือ TABS) 

- Advertisement -

งานนิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้พบปะกับตัวแทนจากโรงเรียนประจำที่มาร่วมงานใน วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 20.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

“ในสมัยก่อนครอบครัวไทยที่มีฐานะ นิยมที่จะส่งบุตรหลานของตนเองเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยเริ่มตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า ล้วนได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ รุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ดำเนินรอยตาม ส่งผลมายังรุ่นลูกรุ่นหลานที่กำลังเตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อในโรงเรียนประจำในต่างประเทศเช่นเดียวกัน” แอนนี่ ลุนดาห์ล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของสมาคมโรงเรียนประจำสหรัฐอเมริกาและแคนาดากล่าว “ในปัจจุบันเราพบว่ามีครอบครัวไทยอีกจำนวนมาก ที่พ่อแม่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในต่างประเทศมาก่อน แต่มีความนิยมส่งบุตรหลานของตน เข้าเรียนในโรงเรียนประจำในต่างประเทศ โดยมีความเชื่อมั่นว่าบุตรหลานของตนเองจะได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในชีวิต” 

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รายได้จากการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติถือว่าเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศ คนจำนวนมากในเอเชียมองว่าการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะเป็นเส้นทางสู่การประสบความสำเร็จในอนาคต และยอมรับว่าการศึกษาในระดับมัธยมนั้นเป็นประตูสู่ความสำเร็จดังกล่าว ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวนมากถึง 42,845 คน จากสาธารณะรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย และเวียดนามลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชน และจากข้อมูลหน่วยงานความมั่นคงของมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกาพบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจาก 27,235 คน ในปี 2551 โดยที่ผ่านมา ครอบครัวไทยมองการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นการเตรียมความพร้อมของบุตรหลานของตนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ ซึ่งจะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ต่อไปในอนาคต ผู้ปกครองยังเชื่อว่าความท้าทายในการส่งบุตรหลานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศนั้น บุตรหลานของตนอาจพบกับปัญหาต่างๆ เช่น การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่และการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น แต่เป็นเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น หากผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปได้ ความสำเร็จจากการที่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาชั้นเลิศนั้น ถือเป็นรางวัลตอบแทนที่คุ้มค่ายิ่ง”

คุณสาวิตรี จันทริกานนท์ เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ตนเองตัดสินใจส่งบุตรชายสองคนของตนเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำในต่างประเทศ เพราะมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาที่ดีนั้นจะเป็นบันใดสู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพนั่นเอง “เรากำลังหาข้อมูลเตรียมพร้อมสำหรับบุตรชายสองคนของเราเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสเข้ารับทางการศึกษาที่ดีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา”  คุณสาวิตรีกล่าว 

สมาคมโรงเรียนประจำ หรือ TABS เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนประจำในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับโรงเรียนประจำ TABS เพื่อให้บริการข้อมูลในการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำชั้นนำกว่า 300 โรงเรียนทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาและในต่างประเทศ โดยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้สนใจเข้าเรียนกับโรงเรียน โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในการเข้าเรียนในโรงเรียนประจำ สมาคมโรงเรียนประจำในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้จัดประชุมสัมมนาประจำปีขึ้นทุกปีสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียน มีการตีพิมพ์ในวารสารประจำปี รวมถึงคู่มือเรียนต่อในโรงเรียนประจำ และได้นำข้อมูลดังกล่าววางไว้บนเว็ปไซต์ www.boardingschools.com เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ เข้าไปค้นหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปได้ 

เย้ๆๆ อีกหนึ่งช่องทางรับข่าวสารกับ Brand Buffet  ผ่าน LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

  เพิ่มเพื่อนรัวๆ  ที่ ID :   @brandbuffet

เพิ่มเพื่อน