วินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง แต่งตั้งเอ็มมา คอลลินส์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพียงคนเดียว [PR]

Emma-Collins-WEH

วินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (“WEH” หรือ “บริษัท”) หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศวันนี้ว่า ได้แต่งตั้ง นางเอ็มมา คอลลินส์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลทันที นางคอลลินส์เคยอยู่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมาก่อน จึงมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบเพียงเล็กน้อย โดยนางคอลลินส์จะเข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทด้วย

- Advertisement -

นางคอลลินส์เข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อต้นปีนี้ และได้นำประสบการณ์กว่า 23 ปี ด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในการบริหารงาน ด้วยประวัติผลงานประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการพัฒนาพลังงานลมในตลาดต่าง ๆ จำนวนมาก ก่อนหน้านี้ นางคอลลินส์เคยดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ (Managing Partner) ของพลาทินา เอเนอร์ยี่ พาร์ทเนอร์ส แอลแอลพี (Platina Energy Partners LLP) และเคยดำรงตำแหน่งอาวุโสที่บริษัท เวสตาส เอ/เอส (Vestas A/S) บริษัท เอ็นอีดี ไมครอน โรเตอร์ส (NED Micron Rotors) และบริษัท เทย์เลอร์ วูดโรว์ (Taylor Woodrow)

วินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง เป็นบริษัทพลังงานทดแทนที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นด้านพลังงานลม และเป็นเพียงบริษัทเดียวในประเทศที่สร้างวินด์ฟาร์ม (ทุ่งกังหันลม) เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยมีฟาร์มสองแห่งซึ่งมีกำลังการผลิตรวมถึง 207 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา บริษัทมีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่กำลังจะพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และปัจจุบันมีโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่ถึงเจ็ดโครงการ ครอบคลุมบางส่วนของพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สุดในการผลิตพลังงานลมในประเทศไทย ประสบการณ์ของวินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ที่ยังไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมนี้ ประกอบกับประวัติผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในการจัดส่งและทีมบริหารที่แข็งแกร่ง จะทำให้บริษัทยังคงมีสถานะที่โดดเด่นต่อไปในอนาคต

นายธันว์ เหรียญสุวรรณ หนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหารของวินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง กล่าวว่า

“วินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง เป็นบริษัทผู้นำด้านพลังงานลม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 93% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งประเทศ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมภายในประเทศ และช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการสร้างแหล่งพลังงานที่หลากหลายและขยายตลาดพลังงานทดแทน ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการผู้บริหารเชื่อว่านางคอลลินส์ ซึ่งมีประวัติผลงานเป็นที่ยอมรับ จะเป็นกำลังสำคัญยิ่งของบริษัทและการพัฒนาโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ต่อไป”

นางเอ็มมา คอลลินส์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพียงผู้เดียวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากทางคณะกรรมการของบริษัทให้นำบริษัทเข้าสู่พัฒนาการในระยะต่อไป ความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา เกิดจากคุณภาพของสินทรัพย์และประวัติผลการดำเนินกิจการซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดิฉันจะทำงานหนักเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้บริษัทต่อยอดจากรากฐานความแข็งแกร่งที่มีอยู่นี้ ดิฉันพร้อมที่จะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานทุกคนที่วินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง รวมทั้งทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา”

ส่วนนายนพพร ศุภพิพัฒน์ ได้ก้าวลงจากบทบาทในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการของบริษัท ในส่วนของข้อกล่าวหาที่มีต่อนายนพพรนั้น เป็นเรื่องส่วนตัวนายนพพรและข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ วินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ทั้งสิ้น

ประวัตินางเอ็มมา คอลลินส์

นางคอลลินส์ มีประวัติผลงานด้านพลังงานทดแทนที่ได้รับการยอมรับมานาน 23 ปี โดยเมื่อไม่นานมานี้ ได้ประสบความสำเร็จในการลงทุน พัฒนา และจัดการธุรกิจและสินทรัพย์ด้านพลังงานทดแทนหลายประเภทของห้างหุ้นส่วนจำกัดพลาทินา เอเนอร์ยี่ พาร์ทเนอร์ส  ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในหุ้นนอกตลาดที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน และมีการจัดการสินทรัพย์มากกว่า 500 ล้านยูโร นางคอลลินส์เป็นหนึ่งในสามของผู้บริหารสูงสุดและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยมีความรับผิดชอบโดยตรงในการลงทุนด้านสินทรัพย์พลังงานลมส่วนใหญ่ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ในเจ็ดประเทศ ตลอดเวลาที่ทำงานอยู่ที่พลาทินา นางคอลลินส์ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นสามกองทุน สองกองทุนประสบความสำเร็จ ด้วยผลตอบแทนการลงทุน (MoC) ที่มากกว่า 2.5 เท่า  และประสบความสำเร็จในการบริหารการลงทุนสองแห่ง

ก่อนเข้าร่วมงานกับพลาทินา นางคอลลินส์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของเวสตาส เอ/เอส (เดิมคือ เอ็นอีจี ไมคอน) ผู้นำด้านจัดหากังหันลม ที่ เอ็นอีจี ไมคอน นางคอลลินส์เป็นผู้บริหารกลยุทธ์องค์กร ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การกลับเข้าสู่ตลาดและกลยุทธ์การขาย อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการเจรจาต่อรองทางการค้าและการทำสัญญา เพื่อตกลงทำสัญญาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และเพิ่มขีดความสามารถในการประมูลและจัดซื้อภายในกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2548 นอกจากนี้นางคอลลินส์ยังจัดการให้มีการขยายแผนกผลิตของ เอ็นอีจี ไมคอน โรเตอร์ และสร้างทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ

ตั้งแต่ปี 2536 จนถึง 2541 นางคอลลินส์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสที่เทย์เลอร์ วูดโรว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักร ที่มีการลงทุนด้านพลังงานลมผ่านบริษัทย่อยคือวินด์ เอเนอร์ยี่กรุ๊ป จำกัด  โดยนางคอลลินส์ รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจเพื่อการค้าของวินด์ เอเนอร์ยี่ กรุ๊ป และจัดตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นภายในแผนกพลังงานทดแทนเพื่อออกแบบและผลิตใบพัดโรเตอร์ ธุรกิจใบพัดโรเตอร์นี้ถูกขายให้เวสตาส เอ/เอส ในเวลาต่อมา

นางคอลลินส์จบการศึกษาระดับปริญญาโท (Sloan Masters สำหรับผู้บริหาร) จากลอนดอน บิสซิเนส สคูล (2545) และปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งเธอจบด้วยคะแนนระดับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยแห่งเคนท์ที่แคนเทอร์เบอรี (2531)