Tag: WEH

วินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง แต่งตั้งเอ็มมา คอลลินส์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพียงคนเดียว [PR]

วินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (“WEH” หรือ “บริษัท”) หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศวันนี้ว่า ได้แต่งตั้ง นางเอ็มมา คอลลินส์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลทันที นางคอลลินส์เคยอยู่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมาก่อน จึงมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบเพียงเล็กน้อย โดยนางคอลลินส์จะเข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทด้วย นางคอลลินส์เข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อต้นปีนี้ และได้นำประสบการณ์กว่า 23 ปี ด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในการบริหารงาน ด้วยประวัติผลงานประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการพัฒนาพลังงานลมในตลาดต่าง ๆ จำนวนมาก ก่อนหน้านี้...
- Advertorial - ADFEST 2020