Home Alone Marketing “จับกระแสใหม่ เจาะไลฟ์สไตล์คนอยู่คนเดียว” [สัมมนา]

 

 

- Advertisement -

homealone marketing cmmu

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต  จัดสัมมนาวิชาการตลาด ในหัวข้อ Home Alone Marketing “จับกระแสใหม่ เจาะไลฟ์สไตล์คนอยู่คนเดียว”   ซึ่งจะตีแผ่ ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนที่อยู่คนเดียว  รวมไปถึงกลยุทธ์เพื่อมัดใจกลุ่มคนอยู่คนเดียวเพื่อทำการตลาดให้มัดใจพวกเค้าเหล่านั้น  และกรณีศึกษาธุรกิจอินไซด์จับกลุ่มคนที่อยู่คนเดียว


นอกจากนี้ท่านยังได้เรียนรู้สูตรของความสำเร็จของเจ้าของธุรกิจ ที่ทำการตลาดกับกลุ่มคนที่อยู่คนเดียว  ซึ่ีงมาร่วมเสวนาเพื่อแนะนำช่องทางในการทำธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล ภายในงานสัมมนา
วันที่ : ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556
เวลา : 13.00 – 16.30 น.
สถานที่่ : ชั้น 6 ห้อง 603 อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนน วิภาวดีรังสิต
ทางทีมงานขอเรียนเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี
ด่วนเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น
หรือ ตอบกลับ อีเมลฉบับนี้มาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงาน
หรือร่วมลงทะเบียนที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเปลี่ยน 089-2125275 หรือ คุณแตง089-7706570
สิ่งที่แนบมา : แผนที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต