Tag: Home Alone Marketing

Home Alone Marketing “จับกระแสใหม่ เจาะไลฟ์สไตล์คนอยู่คนเดียว” [สัมมนา]

    นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต  จัดสัมมนาวิชาการตลาด ในหัวข้อ Home Alone Marketing "จับกระแสใหม่ เจาะไลฟ์สไตล์คนอยู่คนเดียว"   ซึ่งจะตีแผ่ ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนที่อยู่คนเดียว  รวมไปถึงกลยุทธ์เพื่อมัดใจกลุ่มคนอยู่คนเดียวเพื่อทำการตลาดให้มัดใจพวกเค้าเหล่านั้น  และกรณีศึกษาธุรกิจอินไซด์จับกลุ่มคนที่อยู่คนเดียว นอกจากนี้ท่านยังได้เรียนรู้สูตรของความสำเร็จของเจ้าของธุรกิจ ที่ทำการตลาดกับกลุ่มคนที่อยู่คนเดียว  ซึ่ีงมาร่วมเสวนาเพื่อแนะนำช่องทางในการทำธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล ภายในงานสัมมนา วันที่ : ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา...
- Advertorial - ADFEST 2020