DINKs : Double Income No Kids เจาะตลาดคู่ชีวิตไม่คิดมีลูก [สัมมนา]

 1452392_10201157740248248_1509718513_n

 

- Advertisement -

สัมมนาเจาะตลาด new segment ในหัวข้อสัมมนา “DINKs เจาะตลาดคู่ชีวิตไม่คิดมีลูก”  DINKs (Double Income, No Kids) คู่รักที่ไม่มีลูกเป็นรูปแบบหนึ่งของครอบครัวยุคใหม่ที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ด้วยสาเหตุการเป็น DINKs ทำให้พฤติกรรมในบริโภคสินค้าสินค้าและบริการมีความน่าสนใจเพราะรูปแบบชีวิตที่ไม่มีลูกทำให้พวกเขามีอิสระทั้งทางด้านการเงินและเวลา

เผยผลวิจัยแบบหมดเปลือก..เป็นครั้งแรกของเมืองไทย  และร่วมเสวนากับวิทยากรรับเชิญพิเศษ จากแวดวงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถึงวิธีการในการทำตลาดกับคู่รักไม่มีลูก โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU)

 

วัน: 23 ธันวาคม 2556

เวลา:13.00 – 16.30 น.

สถานที่: อาคารมิว ห้อง 503 ชั้น 5 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนวิภาวดีรังสิต

 

สำรองที่นั่งได้ที่เพื่อเข้าฟังสัมมนาได้ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรุ่ง โทร : 081-826-1909 หรือ คุณบี โทร : 086-416-6011

Email: dinkscmmu@gmail.com

 

ลงทะเบียนออนไลน์ที่

https://docs.google.com/forms/d/1wt98luI7dmYk6OxMYYgbU2pAyr3juPoheQEx4i3Q78Y/viewform

 

ติดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dinkscmmu

 

(จำกัดจำนวนที่นั่งเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น)