Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: DINKs

DINKs : Double Income No Kids เจาะตลาดคู่ชีวิตไม่คิดมีลูก [สัมมนา]

    สัมมนาเจาะตลาด new segment ในหัวข้อสัมมนา “DINKs เจาะตลาดคู่ชีวิตไม่คิดมีลูก”  DINKs (Double Income, No Kids) คู่รักที่ไม่มีลูกเป็นรูปแบบหนึ่งของครอบครัวยุคใหม่ที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ด้วยสาเหตุการเป็น DINKs ทำให้พฤติกรรมในบริโภคสินค้าสินค้าและบริการมีความน่าสนใจเพราะรูปแบบชีวิตที่ไม่มีลูกทำให้พวกเขามีอิสระทั้งทางด้านการเงินและเวลา เผยผลวิจัยแบบหมดเปลือก..เป็นครั้งแรกของเมืองไทย  และร่วมเสวนากับวิทยากรรับเชิญพิเศษ จากแวดวงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถึงวิธีการในการทำตลาดกับคู่รักไม่มีลูก โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU)   วัน: 23 ธันวาคม 2556 เวลา:13.00...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR