Superstitious Marketing เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจ ด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง [สัมมนา]

 

superstitious marketing

- Advertisement -

 

Superstitious Marketing  เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจ  ด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง  พบมนต์เสน่ห์แห่งการนำความเชื่อโชคลางที่มีอยู่ในสังคมไทยมาประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดได้อย่างลงตัว  จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)


เหมาะสำหรับ…ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SMEs) องค์กรทุกธุรกิจ สื่อมวลชน นักการตลาด นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.    ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีฯ (แยกดินแดง)
สำรองที่นั่งได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/151vhLjiAnJIybUPxUurhdLLi2YWQnmiJ_kaBFHSBNZc/viewform
อีเมล : superstitious.mkt@gmail.com
ติดต่อ : คุณมะเหมี่ยว 085-049-0476
ภายใน 17 ธ.ค.นี้เท่านั้น

และคอยติดตามสาระดีๆ เกี่ยวกับความเชื่อโชคลางพร้อมทั้งเทคนิคการทำการตลาดโชคลางได้ที่
www.facebook.com/Superstitiousmarketing